Jy blaai in die argief vir 2010 Augustus.

Gerrit Achterberg

Augustus 31, 2010 in Sonder kategorie

      

      Zwerver

      Dien avond kwam ik later dan gewoonlijk
      naar boven. In de huiskamer was licht
      zag ik door de gesloten deur. Een schicht
      van vreugde maakte terstond persoonlijk,
      al wat zich uit mij had ontsticht
      in stad en menigte. Ik stond koninklijk
      in het vernieuwde donker van de nacht,
      binnen mijzelve opgericht.

      ‘Ik heb op je gewacht’, zei je aandoenlijk,
      en kuste mij de dood van het gezicht.

      Gerrit Achterberg (1905-1962)

Is die laaste reël nie wonderlik nie?

Grafika

Versluierde Boodskap?

Augustus 26, 2010 in Sonder kategorie

Hier is my verjaardagwyn. Siende ek nie meer vandag se kind is nie, kan dit dalk as ‘n voorbode dien?

Skoppensboer

La Roes en La Mot …

Volmaan!

Augustus 23, 2010 in Sonder kategorie

Weet jy waarom Jan van Hermanus

Eenmaal per maand so gedaan is?

     Hy kry vreeslike tande

     En harige hande,

Elke keer as dit volmaan is.

 

vuurklip

 

Grafika

Gesien in Hermanus

Augustus 18, 2010 in Sonder kategorie

Kerkbode

Augustus 18, 2010 in Sonder kategorie

Sien op die Kerkbode se webblad die volgende absurditeit:

NG Kerk sê nie ja óf nee vir evolusie

Die NG Kerk ondersteun die geloofsuitspraak dat God die Skepper van hemel en aarde is, maar is nie bevoeg om enige gesaghebbende uitspraak te maak oor wetenskaplike teorieë soos evolusie nie.

Dié standpunt van die NG Kerk se moderatuur word herbevestig in ’n verklaring na aanleiding van mediaberigte en internetgesprekke, oor die verhouding tussen kerk en wetenskap.

Wat die kerk wel ondersteun en bely, is ’n bepaalde geloofsuitspraak, naamlik dat God die Skepper van hemel en aarde (heelal/veelal) is. “Wat is, het nie maar toevallig en spontaan gebeur nie. Oor hoedat hierdie skepping egter tot stand gekom het, asook die komplekse aard van al die wetmatighede waarbinne hierdie proses van skepping plaasgevind het en nog steeds ontwikkel en funksioneer, kan ons as gelowiges ons net verwonder. Veral namate die verskillende wetenskaplike dissiplines dit verder aan ons ontvou,” aldus die moderamen van die NG Kerk. –

Hulle (die Modderamen – sic) is nie bereid om feite, soos deur die wetenskap blootgelê, te aanvaar nie – tog is hulle bereid om aan moeilik geloofbare leerstellings soos in die Heidelbergse Kategismus vervat, onvoorwaardelik en sonder enige bewyse te glo.

As hulle dan nie die magdom getuienis rondom evolusie kan aanvaar nie, dan moet hulle, om konskwent te wees, ook t.o.v. alle ander wetenskaplike teorieë op die draad bly sit – dalk doen hulle presies dit?

Vandag Gesien …

Augustus 18, 2010 in Sonder kategorie

Hier is die mot, ongeveer ware grootte:

Maar kyk nou na die gesig op die mot se rug:

Die haartjies langs die sye is deel van die voelhorings wat hier teruggevou is.

Meer oor koue …

Augustus 16, 2010 in Sonder kategorie

       Oude winter

       Mijn vader brak altijd het ijs
       vroeg in den winter in den tuin;
       wij zochten door het bijtgat schuin
       naar goudvissen in ‘t stilstaand grijs.

       En als zijn stok het niet meer brak
       nam hij de schaatsen uit het vet;
       de dromen van ons kinderbed
       werden als ijsbootzeilen strak.

       Wij gleden weg naar Ilpendam,
       soms stopt’ hij even, las de kaart
       en streek wat rijpwit van zijn baard.
       Maar ‘s avonds zweeg hij in de tram.

       Die tijd dat vader ‘t ijs nog brak
       is een steeds wijderwordend wak.

       E. den Tex (1918)
       uit: Slagzij (1942)

Skildery

‘n Koue Wind …

Augustus 13, 2010 in Sonder kategorie

 

‘n Koue Wind

 

Dis koud

tot in my lewer, koud.

 

Hardehout warmte hou nie:

Loog die blou uit my oë

tot die grys pêrels

van ‘n ou hond.

 

vuurklip

 

Foto