Jy blaai in die argief vir 2010 Mei.

Bewussyn en Vrye Wil I

Mei 28, 2010 in Sonder kategorie

[Deel I] – [Deel II]

Bewussyn en Vrye Wil I

Hierdie is die eerste stadium in ‘n ontekkingsreis na ‘n eindpunt: Is daar iets soos “Vrye Wil” en beskik ons daaroor? Dis onseker of ek daardie eindpunt gaan bereik – dalk begeef my moed my ná hierdie eerste stadium! Op hierdie reis begin ek by “Bewussyn”.

Wat is “Bewussyn”, het ons dit, en indien wel, tot welke mate?

In die literatuur is daar talle definisies (bv Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Consciousness),

‘n aanduiding dat dit ‘n komplekse begrip is waaroor daar geen eenstemmigheid bestaan nie.
Ek beperk my dus by slegs een eenvoudige begrip wat ek as volg definiëer:

“Bewussyn” is die bewus wees van een of meer elemente van die omgewing waar die “omgewing” die wese wat die bewussyn vertoon, kan insluit.

 

Hiervolgens dek die term “bewussyn” dus ‘n hele kontinue spektrum: vanaf die bewus wees van slegs een element uit die omgewing, tot by die Mens se bewus wees van meervoudige elemente uit die omgewing sowel as die bewus wees van die self én die bewus wees dat ons bewussyn het!

Ek maak (dink ek) slegs een aanname: bewussyn in al sy manifestasies in alles en almal wat ‘n bewussyn vertoon, is die alleenlike gevolg van fisiese en chemiese prosesse van die bewuste wese. Geen esoteriese-, bonatuurlike kragte of invloede kom ter sprake nie.

 

Verskeie vlakke van Bewussyn om die spektrum te illusteer:

 • Vlak 1
  Die laagste vlak is moontlik die bewus wees van een enkele element van die omgewing, bv temperatuur. Volgens my definisie van bewussyn, is ‘n termostaat ‘n voorbeeld van ‘n stelsel wat so ‘n eenvoudige bewus wees illustreer. ‘n Termostaat is “bewus” van die temperatuur van die omgewing en reageer op ‘n eenvoudige manier op verandering van temperatuur. Lewe is nie ‘n voorvereiste vir so ‘n eenvoudige bewus wees nie.
 • Vlak 2
  ‘n Volgende vlak behels die bewus wees van een of meer elemente van die omgewing, sowel as ‘n eenvoudige bewustheid van die self sodanig dat daar bloot ‘n onderskeid gamaak word tussen “self” en die omgewing. Talle eensellige organismes vertoon hierdie vlak van bewussyn. Hulle reageer op een of meer stimuli van die omgewing soos lig, temperatuur, teenwoordigheid en gradiënt van konsentrasie van chemikalieë, ens.
 • Vlak 3
  Op hierdie vlak is daar bewustheid van meer as bloot die eenvoudige stimuli soos temperatuur, maar is daar ook bewustheid van soortgelyke sowel as andersoortige organismes. Die topografie van die omgewing is dikwels deel van dit waarvan die organisme bewus is. Talle insekte en gewerwelde diere deel hierdie vlak van bewussyn.
 • Vlak 4
  Hier kry ons te doen met ‘n bewustheid van die self en benewens dit, ook die bewustheid dat die self bewus is van die bewustheid van die self! Sover bekend, is dit slegs Homo Sapiens Sapiens wat hierdie vlak manifesteer.

[Deel I] – [Deel II]

Nostalgie

Mei 28, 2010 in Sonder kategorie

Max Raabe, in die styl van die Berlyn in die 20’s en 30’s …

In einer kleinen Konditorei …

Stoutigheid Gedurende Kantoorure?

Mei 20, 2010 in Sonder kategorie

Vandag in die Die Burger

Moeilike Fisika Vraag

Mei 19, 2010 in Sonder kategorie

Hierdie is ‘n moeilike fisika vraag. Moeilik omdat die Gore’s, die Pachauri’s en diesulkes daardeur dronkgeslaan is.

Gegewe:

a) Die gemiddelde temperatuur by die pole is ongeveer -40°C

b) Ys by seevlak smelt teen 0°C

c) Die gemiddelde temperatuur in Kaapstad is 16°C

Vraag:

1) Met hoeveel grade C moet die temperatuur by die pole styg om die ys te laat smelt?

2) As die aardtemperatuur sou styg met die waarde soos gegee in die antwoord op Vraag 1)

    hoe warm sal dit dan in Kaapstad wees?

3) Sal Suid Afrikaanse kinders in Graad IV bostaande vrae kan beantwoord?

4) (Later bygevoeg) Sal hoenders gaar eiers lê in Kaapstad?

‘n Paradoks

Mei 16, 2010 in Sonder kategorie

As daar ‘n god is wat die (vir ons sigbare) heelal geskape het,

waarom het hy dit só gedoen dat hy self onsigbaar is?