Jy blaai in die argief vir 2010 Januarie.

‘n Raaisel (18 SNL)

Januarie 31, 2010 in Sonder kategorie

Raai wie het sopas ‘n soft porn roman gepubliseer? Hier is ‘n uittreksel:

“She then led him into the bedroom, She removed her gown, slipped off her nightie and slid under the quilt on his bed… Sanjay put his arms around her and kissed her, first with quick caresses and then the kisses becoming longer and more passionate.


“May slipped his clothes off one by one, removing her lips from his for no more than a second or two.

“Afterwards she held him close. ‘Sandy, I’ve learned something for the first time today. You are absolutely superb after meditation. Why don’t we make love every time immediately after you have meditated?’…”


“… Sanjay saw a shapely dark-skinned girl lying on Vinay’s bed. He was overcome by a lust that he had never known before … He removed his clothes and began to feel Sajni’s body, caressing her voluptuous breasts…”


“…the excitement got the better of him, before he could even get started…”


“He enjoyed the sensation of gently pushing Susan’s shoulders back a few inches, an action that served to lift her breasts even higher, He was excited by the sight of her heaving breasts, as she breathed in and out deeply…”

Klink dit soos iets uit die Kama Sutra? Dis ‘n leidraad …

Nog is het einde niet!

Januarie 31, 2010 in Sonder kategorie

Hier is vandag se skandale:

 • Die IPCC se bewering van smeltende gletsers (buiten die Himalayas waaroor ‘n vorige blog berig het) blyk nou gegrond op ‘n artikel in ‘n berklim tyfskrif wat gebaseer op anekdotes van gidse. ‘n Verdere verwysing is na ‘n student se dissertasie – ook op anekdotes gegrond.

  Bron: The Telegraph

 • Die IPCC se bewering dat die Amazone tot 40% van sy reënwode kan verloor agv verwarming blyk nou op WWF verslae gabaseer te wees. Die WWF se “navorsing” is gegrong op ‘n artikel in Nature, “the science journal, which did not assess rainfall but in fact looked at the impact on the forest of human activity such as logging and burning.”

  Bron: Times Online

WWF Rules!

Januarie 30, 2010 in Sonder kategorie

Die IPCC skandaal bereik daagliks nuwe hoogtes, of is dit dieptes, of nee laagtes.

Onthou, jy sal dit nie in Die Burger lees nie.

Die IPCC se eie regulasies vereis dat slags “peer reviewed” publikasies gebruik word, maar hier is ‘n lys van 16 WWF publikasies wat as verwysings in die IPCC se 4e verslag verskyn.

Volgens die Greenie Watch blog:   The WWF does not produce peer reviewed science, they produce opinion papers in line with their vision. Yet IPCC’s rules are such that they are supposed to rely on peer reviewed science only. It appears they’ve violated that rule dozens of times, all under Pachauri’s watch.

Die lys van publikasies met meer besonderhede is hier.

Media vooroordeel

Januarie 27, 2010 in Sonder kategorie

Die Burger is nie enig in sy soort nie. Global Warming word oral onkrities aangehang. Die Burger is nog so aan die slaap dat hulle skynbaar nog nie van Climategate gehoor het nie, terwyl Scientific American dit probeer wegpraat.

Die Februarie uitgawe het ‘n duidelike voorbeeld hoe ScAm omgaan met kontroversiële onderwerpe.

Ek verwys hier na twee artikels, een getiteld Negating “Climategate” – hierdie sê reeds alles! Die tweede is Lost Giants – ‘n verslag oor die verdwyning van MegaFauna (Mammoete, Sabeltand Tier en ander groot soogdiere) in die Amerikas.

Wat die uitsterf van die megafauna betref, is daar twee skole: een wat vinnige klimaatverandering as die rede aanvoer en een wat die aankoms van die mens daarvoor blameer, die mens sou dan die diere uitgeroei het. Laasgenoemde is uiters ongewild onder sekere sosiologiese ideoloë wat glo aan die Noble Savage wat in totale harmonie lewe met die omgewing. Albei hierdie denkrigtings word in die stuk aangehaal en kry gelyke behandeling. Tot op datum kan daar waarkynlik geen definitiewe antwoord gegee word nie, en die artikel is onpartydig en rapporteer bloot onlange navorsing.

In die Negating stuk (deur David Biello), handhaaf die tydskrif ‘n heel ander houding. Die Climategate tusen aanhalingstekens gee reeds die toon aan. Climategate is ‘n vulletjie:

the weight of that evidence [the huge body of of data pointing to humanity’s effect on climate] seems to have crushed any doubt they may have felt in the wake of the 1000 plus e-mails and computer code stolen from the … CRU

En wie haal Biello aan? Niemand anders as Michael Mann (hy van die gediskrediteerde Hockeystick-grafiek en van die nou al berugte Nature Trick to hide the decline), Dr Raj Pachauri (Hoof van die IPCC met die botsende belange wat miljoene dollars inbring danksy die warming bangmaak stories). Daar is ook ander wat aangehaal word, soos Gavin A Schmidt war ook gereeld op ‘n pro-warming webwerf Climategate probeer afmaak. Geen kommentaar van die belangrikste skeptici word aangehaal nie.

Dis ‘n ongebalanseerde en eensydige berig en ScAm doen homself skade aan.

()*^&^%$

Januarie 25, 2010 in Sonder kategorie

“He smiles and smiles …”

Intussen lieg hy soos ‘n f*****n tannetrekker.

Al die veld …

Januarie 24, 2010 in Sonder kategorie

Ek sou nou nie self sulke swak afrikaans besig nie!

Vanoggend by Else Piek:

Inkblom

Honger kewer

Leopold se Onderrok

Januarie 23, 2010 in Sonder kategorie

Ek het in ‘n onlangse blog geskryf hoe sommige mense rasionele denke afskakel as dit by godsdiens kom. Hier is nog ‘n voorbeeld.

In vandag (23 Januarie 2010) se By, bylaag tot o.a. Die Burger, skryf Leopold Scholz oor argeologiese vondste in Israel en die implikasie daarvan vir die bevestiging van outentisiteit van sommige Bybelverhale.

Sommige mense soek graag in argeologiese ontdekkings bewyse dat die Bybelse verhale histories waar is. Dit is nie noodwendig in alle opsigte die geval nie, al dui die ontdekkings van die laaste dekade of wat daarop dat die Bybel wel in breë trekke ‘n taamlik akkurate beeld van die antieke tye gee.

Maar ook die aggressiewe minimaliste – en dit sluit ateïstiese fundamentaliste soos Richard Dawkins en sy dissipels in Suid-Afrika in – sal hulle woorde in toenemende mate moet sluk.

Nie dat ‘n mens egter so iets moet verwag nie …“

Die aanhaling hierbo is Scholz se slotparagrawe – dit wemel van venynige opmerkings en wanopvattings oor Ateïsme in die algemeen en Dawkins in besonder en openbaar duidelik Scholz se vooroordele:

 • Wat is ‘n ateïstiese fundamentalis? Volgens die Concise Oxford Dictionary is fundamentalism: The strict maintenance of traditional religious beliefs such as the inerrancy of Scripture and literal acceptance of the creeds as fundamentals of Protestant Christianity.

  Die term ateïstiese fundamentalis is dus ‘n oksimoron en dis eerder Scholz wat as fundamentalis beskryf kan word. Ateïste voldoen op geen denkbare manier aan hierdie definisie nie.

 • Dawkins se dissipels? Sal jy elke geoloog wat Continental Drift aanvaar as ‘n dissipel van Alfred Wegener beskryf? Het Einstein dissipels? Is almal wat evolusie aanvaar dissipels van Darwin?

  Scholz maak ‘n venynige aanval op ateïste wat met Dawkins saamstem – asof sodanige ateïste een of ander fundamentalis klakkeloos napraat.

Scholz se grootste mistasting is die implikasie dat ateïste ‘n probleem het met die historiese korrektheid van Bybelverhale. Dis onwaar behalwe waar die Bybel duidelik foutief is, sou dit letterlik geïnterpreteer word – soos bv die skeppingsverhaal. Geen rasionele mens kan vandag nog aanvaar dat die aarde in sewe dae geskape is  nie.

Dit is ook heeltemal irrelevant tot ateïste se ongeloof of Bybelverhale waar is of nie. Sulke verhale gee geen uitsluitsel oor die bestaan al dan nie van God nie.

Of Goliat werklik bestaan het of nie is irrelevant. Geen woorde hoef “gesluk” te word nie en Scholz het geen rede om so iets te verwag nie. Hy sal meer goed doen sou hy ware fundamentaliste vra om in die lig van moderne wetenskap hulle woorde te sluk en te erken dat die Aarde oor duisende miljoene jare gevorm is – ‘n proses wat steeds voortgaan en dat die Adam en Eva storie versinsel is en dat Kreasionisme vals is.

Die kern van Ateïsme is dat, in die afwesigheid van geloofwaardige getuienis, dit nie sin maak om te glo nie. Waaraan moet jy glo as daar geen riglyne is nie? Hoe kies jy tussen Islam, Hinduïsme, Christendom, The Flying Spaghetti Monster, Russel se teepot, feetjies in die tuin.

Die rasionele uitweg is om gewoon nie te glo nie.

Arm mense swaarste getref

Januarie 22, 2010 in Sonder kategorie

In ‘n vorige blog (hier) het ek in die kommentare die stelling gemaak dat die armes swaarste getref word deur naruurrampe. Maryke as volg verskil:   “Sover my kennies strek kan ‘n natuurramp enige plek gebeur. Natuur diskrimineer nie.”

Dit is wel waar dat die natuur nie diskrimineer nie, maar daar is wel deeglik redes waarom sommige mense swaarder getref word – veral díe in derde-wêreld lande.

Sommige van die belangrikste redes hiervoor is

 • daar is nie voldoende beheer oor die gehalte van bouwerk nie sodat geboue groter skade ly met noodlottige gevolge vir die inwoners
 • mense word toegelaat om in gevaargebiede te woon – gebiede onderhewig aan vloede en binne bereik van tsumami’s, naby vulkane, naby onstabiele gebiede onderhewig aan aardbewings.
 • gebrek aan infrastruktuur tov hulpverlening in die geval van natuurrampe, dws. te min hospitale, mediese en para mediese personeel, ambulanse, ens.
 • gebrek aan infrastruktuur om hulp by slagoffers te kry, swak paaie, geen of weinig treindienste, swak toegeruste lughawens, ens.

Lees ook hier: Oxfam

Blokkiesraaisel: Clue van die dag (Donderdag 2009/01/21)

Januarie 21, 2010 in Sonder kategorie

Clue:

Stop the others after half a year (6 letters)

Jy moet ook sê hoe die antwoord volg uit die “DNA” van die clue!

Die oplossing is hier minder oogloped!

Blokkiesraaisel: Clue van die dag (Woensdag 2009/01/20)

Januarie 20, 2010 in Sonder kategorie

Soms is die antwoord oop en bloot in die clue weggesteek!

Clue:

Pinafore used back in Roman or pagan days. (5 letters)

Jy moet ook sê hoe die antwoord volg uit die “DNA” van die clue!