by

Tiendes

Julie 8, 2009 in Sonder kategorie

Here U weet hoe onkundig ek is met tiendes en offers,miskien verstaan ek nie die beginsels van dankbaarheid nie.Ek weet nie.

Ek dank U vir die blessings wat ons hierdie maand ervaar het,nie net in ons finansies nie, maar in krag en in wysheid.Dankie dat ons U sterke hande en teenwoordigheid ervaar in hierdie tyd en dat ons kan weet ons kan op U vertrou.Heer in hierdie tyd waarin daar soveel negatiewe woorde gespreek word oor die markplein wil ons in geloof kom en regtig teen die vrees wat ons ervaar staan op U woord en U toets in U beloftes,vergewe ons asb vir ons onkunde en ongeloof ons belei dit as sonde en bid dat U ons sal versterk waar ons swak is.

Dankie vir hierdie stukkie grondgebied waarin ons U beginsels kan toepas en waar ons U krag en teenwoordigheid elke dag kan ervaar.Dankie dat ons kan weet U is vir ons lief en veroordeel ons nie, en soos hierdie getuie elke dag ontwikkel en getuig van U grootheid weet ons U is goed en U is ons anker in hierdie onseker tye.Heer selfs as ons ontrou bly U getrou en doen U woord gestand deur ons.Ons saai in U koningkryk en weet alles wat ons het en alles wat ons is,is net genade.Ons is tot eige iets instaat deur Christus Wie osnkrag gee.Dankie Heer dat ons nie meer putte sonder water is nie, maar dat U lewe ons putte vol water maak.Reinig ons van Godsdienstigheid en maak van ons nuwe wynsakke vir U nuwe wyn.

Heer ons ontvang U offer,Jesus Cristus, en aanvaar dat Hy gesterf het vir elkeeen van ons persoonlik,dat Hy aan ons gedink het en dat Hy dit gedoen het,uit liefde vir Sy Vader,en U Het Hom vir ons gegee uit liefde vir ons.Ons ontvang Sy Gees in liefde vir U en vra dat U ons persoonlik sal ontmoet deur Sy Gees en dat elkeen persoonlik U liefde sal ervaar.Groter liefde is daar nie.Dat U , U enigste geborte Seun gegee het,en dat Hy die hemel verlaat het om tussen ons te kom woon, dat ons deel van Sy Vader se koningkryk kan wees. Ons ontvang hierdie liefde en genade…hierdie Lewe van Jesus en ons gees, in Jesus Naam en deel in al die skatte en rykdom wat U vir ons voorberei het.
Ons sal nie langer dat Satan steel,slag en vrwoes in ons lewe nie, ons sal ons vlees neerle soos u diervelle wat geoffer is vir sonde,ons weet U stel nie meer belang in bloed offers nie, ons wat U hand en stap uit die dood wat die prys is vir sonde en stap saam met U na die lewe.Lewe saam met U …net genade.Hoe sal ons ooit U onverdiende guns verstaan.

Dankie Heer dat ons skuldvry en sonder veroordeling na U kan kom en se Pappa,help ons,ons weet nie hoe,Pappa help ons ons kan nie self ,ons het U nodig ,help ons, ons is moeg.Gee vir ons nuwe hoop, nuwe vreugde,hernuwee ns gedagtes en reinig ons harte.Maak ons kanale van U Wil.Laat ander U goedheid deur ons sien ontvou. Dan ons lewens getuies sal weet van U liefde, en da ons lewens getuies sal wees van ons liefde vir U.Dankie Heer dat ons weet U sal ons nooit verlaat nie,U is ons Groot EK IS en ons kan verseker weet, U IS in alles wat ons doen.

Seen hierdie winkel Heer met U liefde en U genade en U Wil ,laat U KOningkryk kom en laat U Wil gesied, soos in die hemel soos ook op die aarde.Gee ons vadag ons daaglikse brood en vergewe ons ons skulde,soos ons ook ons skuldenaars vegewe.Lei ons nie in die versoekings nie, maar verlos ons van die bose.Aan U behoort die Heerlikheid, die Krag en die Heiligheid tot in alle ewigheid Amen.

Laat 'n Antwoord

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Vereiste velde word aangedui as *.