Jy blaai in die argief vir 2009 Julie.

by rolienv

Lewe

Julie 14, 2009 in Sonder kategorie

Wettelosheid of Godsdienstigheid?Die hemel of die hel?Hoekom is dit die twee grense waarin ons beweeg.So extreme…niks tussen in nie, swart of wit.Geen balans,net ‘n lewe van een uiterdste na ‘n ander.

Uitgeput van die op en af en heen en weer val ek alweer voor die voete van ‘n liefdevolle Vader en bly sommer net daar le.Ek voel sy oe op my, Hy praat nie,Hy wag vir my. Ek le net daar en voel Sy teenwoordigheid, so rustig so deurdringend soos groenweivelde…ek vind rus.Ek haal diep asem en weet ek is veilig, ek word nie geoordeel nie ek voel die warmte van Sy liefde terwyl ek sadig uitasem.

Die vars hernuwing voel soos vars gebakte brood op ‘n honger maag en die koel asem in my binneste loop soos helder water in ‘n droe rivier af,dit deurdrenk en was en reinig en dit bring verligting aan die dorheid en dors en bring lewe.Eienaardig ,die Vader van my,Hy weet al klaar wat op my hart is, Hy weet wat ek dink en waarmee ek worstel. Hy het my al klaar vergewe en ek het nog nie eers gevra nie,Hy wag net,Hy is so geduldig en Sy teenwoordigheid bring vrede in die veroordeling en woede wat in my heers.Hoe kan Hy so goed verstaan.Hy het my dan gewaarsku?Hoe kan Hy vergewe ek het dan geweet?Tog …is ek nie veroordeel nie ,net oortuig en tog het Hy my nie aangekla nie, maar Hy spreek my vry.

En nou kom ek na die val en stort my hart uit voor Hom en ek weet ,ek sal nie weer oor hierdie rots struikel nie, nie weer sal ek my kop kap teen die klip nie en nie weer sal ek hierdie deur laat oopstaan vir my verlede om my te besoek nie,ek pluk akl die kaste se deure oop en ruk uit al die spoke.Ek is nie meer bang vir hulle nie, hulle kan niks meer aan my maak nie,hulle is nie deel van my lewe nie, en hulle sal nooit weer ‘n deur kry om in te kom nie.Fonteintjie van jou gaan ek nooit weer drink nie.

Ek is waardig,geseend en bemin deur die God in die heelal,wat is daar wat ‘n mens aan my kan doen?Ek word verwyder van my verlede en vandag pak ek vir gister verewig weg en weet ek sal nooit weer kan terug gaan nie. Ek het ‘n nuwe lewe en dit wat ek vandag kies bepaal my more.Die gisters is soos ‘n pad wat ek gestap het en dit het my tot vandag gebring, maar nooit weer sal ek omkyk na gister,ek sal nooit weer soos ‘n sout pillar blysdaan op een plek nie ,nooit weer salk ek wonder oor wat kon wees en nooit weer sal ek magteloos ingee deur ‘n swakheid wat hoort in my verlede nie.Vadag is ‘n nuwe dag, ‘n nuwe lewe ‘n nuwe hoop ,nuwe verwagting en ‘n nuwe toekoms.

Ek voel hoe hierdie swakheid met krag vervul is , en hierdie swakheid sal my van nouaf sterk maak in die moeilikste tye,want daar waar ek swak was , is Hy nou sterk in my.Ek sal my verlede nooit weer as deel van my toekoms sien nie en begin vandag en maak my los van dit wat agter is en rig my op vir dit wat voor is en raak opgewonde oor die einde en Juig van pure plesier dat ek in die die regte wee is om die prys te behaal.Ek hardloop vir die regte span.

Dankie Jesus vir U kosbare bloed, dankie vir U redding en dankie dat U ons versoen het met U Gees Dankie vir die snyding tussen ons en sonde en dankie vir die versoening tussen ons en U..Dankie dat U ons vervyder van ons sonde so ver as die ooste van die weste en dankie dat ons verlos is,gered is,en met vrymoedigheid my kom le voor U genade troon.Ek is baie lief vir U , my redder ,my vriend en my geneesheid.Dankie vir lewe!

by rolienv

Tiendes

Julie 8, 2009 in Sonder kategorie

Here U weet hoe onkundig ek is met tiendes en offers,miskien verstaan ek nie die beginsels van dankbaarheid nie.Ek weet nie.

Ek dank U vir die blessings wat ons hierdie maand ervaar het,nie net in ons finansies nie, maar in krag en in wysheid.Dankie dat ons U sterke hande en teenwoordigheid ervaar in hierdie tyd en dat ons kan weet ons kan op U vertrou.Heer in hierdie tyd waarin daar soveel negatiewe woorde gespreek word oor die markplein wil ons in geloof kom en regtig teen die vrees wat ons ervaar staan op U woord en U toets in U beloftes,vergewe ons asb vir ons onkunde en ongeloof ons belei dit as sonde en bid dat U ons sal versterk waar ons swak is.

Dankie vir hierdie stukkie grondgebied waarin ons U beginsels kan toepas en waar ons U krag en teenwoordigheid elke dag kan ervaar.Dankie dat ons kan weet U is vir ons lief en veroordeel ons nie, en soos hierdie getuie elke dag ontwikkel en getuig van U grootheid weet ons U is goed en U is ons anker in hierdie onseker tye.Heer selfs as ons ontrou bly U getrou en doen U woord gestand deur ons.Ons saai in U koningkryk en weet alles wat ons het en alles wat ons is,is net genade.Ons is tot eige iets instaat deur Christus Wie osnkrag gee.Dankie Heer dat ons nie meer putte sonder water is nie, maar dat U lewe ons putte vol water maak.Reinig ons van Godsdienstigheid en maak van ons nuwe wynsakke vir U nuwe wyn.

Heer ons ontvang U offer,Jesus Cristus, en aanvaar dat Hy gesterf het vir elkeeen van ons persoonlik,dat Hy aan ons gedink het en dat Hy dit gedoen het,uit liefde vir Sy Vader,en U Het Hom vir ons gegee uit liefde vir ons.Ons ontvang Sy Gees in liefde vir U en vra dat U ons persoonlik sal ontmoet deur Sy Gees en dat elkeen persoonlik U liefde sal ervaar.Groter liefde is daar nie.Dat U , U enigste geborte Seun gegee het,en dat Hy die hemel verlaat het om tussen ons te kom woon, dat ons deel van Sy Vader se koningkryk kan wees. Ons ontvang hierdie liefde en genade…hierdie Lewe van Jesus en ons gees, in Jesus Naam en deel in al die skatte en rykdom wat U vir ons voorberei het.
Ons sal nie langer dat Satan steel,slag en vrwoes in ons lewe nie, ons sal ons vlees neerle soos u diervelle wat geoffer is vir sonde,ons weet U stel nie meer belang in bloed offers nie, ons wat U hand en stap uit die dood wat die prys is vir sonde en stap saam met U na die lewe.Lewe saam met U …net genade.Hoe sal ons ooit U onverdiende guns verstaan.

Dankie Heer dat ons skuldvry en sonder veroordeling na U kan kom en se Pappa,help ons,ons weet nie hoe,Pappa help ons ons kan nie self ,ons het U nodig ,help ons, ons is moeg.Gee vir ons nuwe hoop, nuwe vreugde,hernuwee ns gedagtes en reinig ons harte.Maak ons kanale van U Wil.Laat ander U goedheid deur ons sien ontvou. Dan ons lewens getuies sal weet van U liefde, en da ons lewens getuies sal wees van ons liefde vir U.Dankie Heer dat ons weet U sal ons nooit verlaat nie,U is ons Groot EK IS en ons kan verseker weet, U IS in alles wat ons doen.

Seen hierdie winkel Heer met U liefde en U genade en U Wil ,laat U KOningkryk kom en laat U Wil gesied, soos in die hemel soos ook op die aarde.Gee ons vadag ons daaglikse brood en vergewe ons ons skulde,soos ons ook ons skuldenaars vegewe.Lei ons nie in die versoekings nie, maar verlos ons van die bose.Aan U behoort die Heerlikheid, die Krag en die Heiligheid tot in alle ewigheid Amen.