Jy blaai in die argief vir 2010 Januarie.

Suurgeworde eerste liefde

Januarie 31, 2010 in Sonder kategorie

 

Jou hande fnuik ‘n uitwerpdeug

van pyn en duisternis

wat aanhou krap

maar die kuns van haat

het jy reeds vroeg gesnap

en met fyn geweegde

tyd vernuftig vervolmaak

 

Jy streel my in ‘n uur

van losmaak

voor die val

tot gisters om my toevou

en mores skugter raak

Die wanhoop van die donker nag

skik traag in hierdie uur

van stil vermaak

AANHANGSEL D: BLOED IS DIKKER AS WATER

Januarie 31, 2010 in Sonder kategorie

 

OPSTEL OOR DIE NAUDÉ- FEES, 16 JUNIE 2007

 


 

Kernfeite

Aantal karre getel: 48

Aantal mense: 115

Aantal mense meegevoer: 115 + die wat oor die skouspel ingelig is

Beserings: Geen

Ongevalle: Geen

Skaam mense: Oggend 5-10. Middag en aand: Geen

Kos: Ongelooflik lekker

Feesterrein: Puik. Potensiaal vir massiewe uitbreiding

Algemene opmerking:  Ongelooflik lekker

Dames: Pragtig

 

Agtergrond

Op 16 June 2007 het een van die grootste feeste in die geskiedenis van die Naudé-familie plaasgevind. Onder die besielende leiding van feesbestuurder Poppie Moolman het hierdie heugelike gebeurtenis op plot 323 Bredell afgespeel.  Die 53-jarige oom (nou 56) wat die speech oor die Naudé-familie gemaak het, het homself geroepe gevoel om die skouspel op skrif te sit.

 

Die Naudé-familie is een van dié kleurrykste families in die land, en beslis nie sonder rede nie.  Verskeie Naudés het hulle gedurende die afgelope 300 jaar op verskeie terreine onderskei en besliste bydraes tot die ontwikkeling van die land en sy mense gelewer.  Op genealogiese terrien spog die Naudé’s met die eerste georganiseerde familiesaamtrek in Suid Afrika wat die eerste keer in 1917 in Bethlehem gehou is. Hierdie Naudé-saamtrek vind minstens elke 5 plaas.

Verder het die Naudé-familie een van die omvangrykste familiekronieke oor bykans 500 jaar uit die pen van ‘n amateur genealoog  opgelewer.

 

Indien in ag geneem word dat  ‘n beduidende deel van die inigting in die kroniek oor die Bethal Naudés (dus die tydperk na 1880) handel, is die Bethal Naudés een van subgroepe van die familie oor wie die meeste “in-diepte” inligting beskikbaar is. Die omvangryke werk van Faan Naudé maak die groter Naudé- familie een van die mees volledig-opgetekende families in die land. Ten minste 95% van die totale familie se kerndetail is reeds in ‘n volledige stamregister opgeteken wat gereeld opgedateer word.

 

(Word vervolg, indien daar belangstelling in ander se geleefde mistykies is)

Modderkoekie, hoe ken mens jou voorgeslagte uit op foto’s?

Januarie 30, 2010 in Sonder kategorie

 

Bo links: Patriarg JP Naudé en 4 van sy kinders. Links onder is Oupa Lewies. Bo regs. Patriarg en sy eerste vrou met die borsspeld waaroor die storietjie hier onder meer vertel.

 

Tydens ‘n besoek aan tannie Bes Kotze het sy my twee ou foto’s gewys. Volgens oorlewering was hulle van die vroeë familie die een heelwaarskynlik (haar) oupa se eerste vrou en die ander een haar oupa se ma. Die groot deurbraak het egter gekom tydens ‘n besoek aan tannie Betsie Killian, oupa Lewies se suster, Elizabeth Maria,  se kleinkind en self ook ‘n Elizabeth Maria. Ek het haar besoek in die hoop dat sy dalk van die ouer foto’s in haar ouma se foto-album, wat ek by haar neef oom Johan Raath gekry het, sou kon identifiseer. Sy was in die kol met die foto’s van die mense wat sy geken het, maar sy het die ouer mense nie geken nie.

 

Groot was haar verbasing toe sy wel ‘n borsspeld aan een van die vrouens op een van die foto’s herken het. Dit is presies dieselfde borsspeld wat haar ouma vir haar gegee het omdat sy die naam Elizabeth Maria dra. Sy is versoek om hierdie borsspeld mooi te bewaar aangesien dit ‘n erfstuk uit die vroeë familie is. Sy het die borsspeld gaan haal en daar was geen twyfel dat dit presies dieselfde een as die een op die foto is nie. Die man by wie sy op die foto ingehaak is, is niemand anders nie as ‘n jonger en doelgerigte Jacobus Petrus, my oupagrootjie. Die werklike foto van Elizabeth Maria is dus heel toevallig opgespoor, en dit alles deur ‘n buitengewoon uitsonderlike sameval van omstandighede.

Vir Christell. Nog ou foto’s

Januarie 30, 2010 in Sonder kategorie

Hierdie is die uwe tussen die skare tydens die “publikasie” van die boek in 2002.

Die baard is gekweek net vir die gedagte.

Baba wat tydens die ABO in die Standerton-konsentrasiekamp dood is


Patriarg JP Naudé (1850-1933) my oupagrootjie en sy tweede vrou. Die “dogter” agter is ‘n buite-egtelike stiefdogter wat hy as sy eie kind grootgemaak het.

Anatomy of an adulterous one night stand

Januarie 29, 2010 in Sonder kategorie

Your magic curves and

subtle please join me smile

is just as Poison

as your luring fragrance

Your voluminous presence casts

a silver lining on

the narrow road so wide

as we contemplate tomorrow’s

just as burning guilt

oh, so far away from now

Ou foto’s vir Christell en Modderkoekie

Januarie 29, 2010 in Sonder kategorie

Regs is my groot-groot-oumagrootjie Anna Elizabeth Johanna Naudé, gebore Erasmus. Volgens ‘n museumkundige wat ou modes baie goed ken, is die foto ongeveer 1860 geneem, 18 jaar na die uitvinding van fotografie.

 

Die dowwe foto links is van my groot-oumagrootjie Johanna Maria. Hierdie foto moes dalk ‘n paar jaar voor haar dood in 1870 geneem gewees het. Sy is op 39 dood tydens die geboorte van haar laaste kind. (Placenta Privia)


Beide se eerste kinders is ten minste 9 maande na die voltrekking van die heilige eg gebore. Hulle was dus soet meisies in vergelyking met enkele ander gedokumenteerde gevalle van “vroeë geboortes” in ‘n behoudende Victoriaanse era lank voor broeikaste..

Kwatryn op ’n servet. Blogpoppe se opinies asseblief

Januarie 29, 2010 in Sonder kategorie

’n Kwatryn op ’n servet werk. Waiters wat goed getip word lewer hulle met smiles af.  Ontvangsters lees hulle, smile en deel nie snotklappe uit nie.  OK, enige stukkie mooi woorde in gelid werk. Dit is net die kwatryn wat so baie sê, veral in die kort tydjie wat mens soms het om die skepping te munt.

 

Mini-opstelle werk ook, maar nie so effektief soos iets wat ten minste soos ’n gedig lyk nie.

 

Geagte Blogpop, veronderstel jy is 22, ongetroud, bly in Gauteng en gaan woon ’n kongres in Kaapstad by.   Die aand tydens ete kom ’n galante kelner en lewer ’n servet af.  Jy lees die skepping, kyk op en sien ’n rysige man wat smile, drie tafels verder.

 

Meisie in blou

Jou blou skepping is ’n sprokie

Jou sprankellag vertel ’n storie

Jou stappie het ’n fairy-trail

Jy het so pas tot meestermetafoor verdig

in paadjies wat ek wil plavei

Jou kroniek is propvol mosaïek

Knus ore hoor graag hoofstuk een

se buitelyne oor Dom Pedro’s

 

Sal jy vermoed sy eerste tree het bybedoelings?

 

Eerste tree

Sy eerste tree is altyd met

die twee kolletjies-op-die-e-

weergawe gegee… haar ‘n

kwatryn op ‘n servet gegee

Mi(da)svat van ’n oorgeslaande

Januarie 29, 2010 in Sonder kategorie

Verbeeldingseelte  

op jou bakhouhande

word helaas verlig

soos volwensdrif

in soelnat poepe skif

Jy skryf ’n sprokie vol

verlange van jou Midasvat

Jy, ghuru wat aan alles vat

en mateloos betas,

word wys

Als waaraan jy vat

word voor die skare

louter kak

Ek en Jan Nel is dalk verlangs familie. Wie nog?

Januarie 28, 2010 in Sonder kategorie

Die genealogiese landskap is een massiewe web van verwantskappe.  Wie is familie?


‘n Interessante verskynsel is dat geen direkte  Naudé-voorsaat, sover vasgestel kon word, met ‘n Engelse, Skotse, Walliese of Ierse  vrou getroud is nie. Volgens ‘n evaluering van inligting wat opgespoor kon word, het ten minste die volgende families ‘n invloed op die samestelling van die Naudé-familie waaruit die skrywer en sy seuns afstam, gehad: Alberts, Bekker, Beshouwer, Bezuidenhout, Bockelberg, Botha, Bothma, Bouwer, Briet, Cloete, Coetzee, Coetzer, Combrinck, Cordier, De Jager, De Klerk, De Menetrie, De Ruelle, De Savoye, Du Toit, Erasmus, Fourie, Franz, Gerrits, Helm, Hermann, Horak, Hugo, Isnard, Jacobs, Jooste, Jourdan, Keyser, Koekemoer, Levebre, Lubbe, Marais, Meyer, Minnaar, Mittalat,  

Nel, Olivier, Oosthuyzen, Otto, Pienaar, Provo, Putter, Rossouw, Schoeman, Schutte, Slabbert, Smit, Snyman, Steenkamp, Strydom, Taboureux, Taillefert, Tol, Van Den Heever, Van der Merwe, Van Der Sand, Van der Schulp, Van Der Walt, Van Deventer, Van Heerden, Van Niekerk, Van Sitte, Van Veenwouden, Van Wyk, Venter, Vorster, Visagie, Vosloo, Wagenaar, Weyers en Wiese

Einde van die woordgeveg

Januarie 28, 2010 in Sonder kategorie

Stuk vir stuk sluk jou donker oë

my swart en mufgedinkte

gedagtes in

Ek sien jou in hierdie

woordlose uur mik op

’n grys vel papier

en wonder wat jy dink

as jy sekuur bly woorde spits

en  dalk nog ‘n rondte kruit 

genadeloos vergader

Diep lyne om jou mond versag

Jy fladder rond soos

vleipaddatjies in die reën

Woorde spring

Op en af skik ’n

landskap vol letters

wat woorde word

strofes lig

bars deur die linie

Jou helder oë kaats

’n vredesduif

op die horison