#BorgNKind | #SponsorAChild

May 30, 2019 in Uncategorized

(Afrikaans below)

Sponsor a child, help build a better society in South Africa.

How?

  • Donate R100 or more per month.
  • Get linked to a specific child.
  • You will be able to correspond with the child and view basic info of the child online.
  • You will be allowed to brings gifts and/or cake for the child’s birthday.

Click here to help.

www.durbanvillekinderhuis.org.za

Borg ‘n kind, help bou aan ‘n beter samelewing in Suid-Afrika.

Hoe?

  • Skenk R100 of meer per maand.
  • Word gekoppel aan ‘n bepaalde kind.
  • Jy sal met die kind kan korrespondeer en sekere basiese inligting aanlyn kan sien oor daardie kind.
  • Jy sal tydens hulle verjaarsdag ‘n geskenk en/of koek kan kom aflewer.

Klik hier om te help.

www.durbanvillekinderhuis.org.za

0 responses to #BorgNKind | #SponsorAChild

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 trackback