Skip to content

Die Hell is ‘n koue plek

Die Hell, is ‘n koue plek, my vriend.
‘n Plek, van ewige bibber bitterheid.
Knêrsende Tande; Koue Harte.

Die Hell, is ‘n koue plek, my maat.
‘n Plek, van rillende Hartseer.
Traanvolle oë; Verfreemding.

Die Hell, is ‘n koue plek, broer en suster.
‘n plek van ewige distansieering.
Die nimmer einde duisternis,
van smart,
van verlange.

Ek sê jou!
Die Hell
is ‘n
koue
Plek.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
Skip to toolbar