Hoe ekovriendelik is die reismedia?

April 25, 2012 in Sonder kategorie

Ons word alewig vertel van “ekovriendelike” reise, vakansies, avonture. Onlangs het selfs 50/50 met ‘n spesifieke handelsmerk 4/4-motor “ekovriendelik” gaan rondry – ‘n kontradiksie, maar ook ‘n teleurstellende geval van die verstrengeling van inhoud met bemarking.

Nou ja, ‘n hoog gerespekteerde redakteur, tot onlangs nog, op die gebied van reispublikasies, Gerrit Rautenbach, het ‘n lekker LitNet-essay getitel “Hoe ekovriendelik is die reismedia?” geskryf wat die moeite werd is om te raadpleeg. Ek is bly ek kon hom oorreed om die essay vir LitNet te lewer, en soos net hy dit kan doen, lees dit lekker én kyk dit dieper. Lees dit en kom gesels hier saam daaroor. 

* Stuur ‘n e-pos met die woord “Ja” in die onderwerpveld na [email protected] om oor nuwe inskrywings op hierdie blog ingelig te word.

‘n Fliek wat die moeite werd is om steun aan te gee

April 20, 2012 in Sonder kategorie

Die internasionaal-bekroonde Suid-Afrikaanse filmmaker Francois Verster werk aan ‘n opwindend-vernuwende dokumentêr oor die Moslem-wêreld – een wat ons op ‘n treffend-kreatiewe manier uithelp uit geykte vooroordele in dié verband. Ek het al van die vroeë materiaal onder oë gehaad en kan nie wag vir die eindproduk nie. Lees meer hieroor en gee jou steun waar dit kan. Dis nou regtig ‘n kunswerk in wording wat ons steun en entoesiasme verdien.

Gaan loer eers in by www.dreamofshahrazad.com, en neem daarna kennis van die oproep wat lui:

* Stuur ‘n e-pos met die woord “Ja” in die onderwerpveld na [email protected] om oor nuwe inskrywings op hierdie blog ingelig te word.

 

Dear friends and colleagues 

 

We are happy to say that we are finally in the early editing stages of THE DREAM OF SHAHRAZAD, our feature-length documentary film which looks at the legacy of the famous story collection THE 1001 (or “ARABIAN”) NIGHTS in context of recent political events in the Maghreb and Middle East…    

 

This film has been six years in the process, and has so far largely been a labour of love.  We have however, with our own investment, various favours, grant funds and a sales advance raised, successfully managed to shoot almost all of the material, and are hoping to complete the film by October this year.   

 

We now need to get over the final hurdle… As you may already have seen on facebook we have launched a crowdfunding campaign on indiegogo.com – every little bit we get in now will help something towards a last trip to Egypt, archive and other music clearances, final translations and postproduction costs.

 

Please click HERE to have a look at the crowdfunding campaign.

 

Any amount that you are able to contribute, however small, will help at this stage… Contribution levels range from as low as US$5 upwards, and there are different perks for each level in return – the lowest ones being a listing, free download of the film or DVD once the film is done.

 

If you are unable to contribute at this point, of course it is completely fine… but it would be great if you could pass on this message to friends and colleagues (or if you can do that anyway even if you do contribute!)…  If you “like” us on the film’s facebook page, that will also help us to keep you informed of new developments and also in terms of future marketing options.

 

We have also launched a proper website for the film (where you can find more information, see video clips, pictures and more) at the following address:

 

www.dreamofshahrazad.com

 

I have a feeling that this may be my strongest film to date – it has been a long process, and we are all excited about finally getting it done… we now simply need funds to be able to finish properly.

 

All inputs appreciated!

 

 

with many thanks and regards

Francois Verster

 

THE DREAM OF SHAHRAZAD ?????? 

Even Revolutions begin with a story…

www.dreamofshahrazad.com

http://www.facebook.com/TheDreamOfShahrazad

http://www.indiegogo.com/The-Dream-of-Shahrazad

Dear friends and colleagues

 

We are happy to say that we are finally in the early editing stages of THE DREAM OF SHAHRAZAD, our feature-length documentary film which looks at the legacy of the famous story collection THE 1001 (or “ARABIAN”) NIGHTS in context of recent political events in the Maghreb and Middle East…   

 

This film has been six years in the process, and has so far largely been a labour of love.  We have however, with our own investment, various favours, grant funds and a sales advance raised, successfully managed to shoot almost all of the material, and are hoping to complete the film by October this year.  

 

We now need to get over the final hurdle… As you may already have seen on facebook we have launched a crowdfunding campaign on indiegogo.com – every little bit we get in now will help something towards a last trip to Egypt, archive and other music clearances, final translations and postproduction costs.

 

Please click HERE to have a look at the crowdfunding campaign.

 

Any amount that you are able to contribute, however small, will help at this stage… Contribution levels range from as low as US$5 upwards, and there are different perks for each level in return – the lowest ones being a listing, free download of the film or DVD once the film is done.

 

If you are unable to contribute at this point, of course it is completely fine… but it would be great if you could pass on this message to friends and colleagues (or if you can do that anyway even if you do contribute!)…  If you “like” us on the film’s facebook page, that will also help us to keep you informed of new developments and also in terms of future marketing options.

 

We have also launched a proper website for the film (where you can find more information, see video clips, pictures and more) at the following address:

 

www.dreamofshahrazad.com

 

I have a feeling that this may be my strongest film to date – it has been a long process, and we are all excited about finally getting it done… we now simply need funds to be able to finish properly.

 

All inputs appreciated!

 

 

with many thanks and regards

Francois Verster

 

 

THE DREAM OF SHAHRAZAD ?????? 

Even Revolutions begin with a story…

www.dreamofshahrazad.com

http://www.facebook.com/TheDreamOfShahrazad

http://www.indiegogo.com/The-Dream-of-Shahrazad

Afrikafilosofie en taalpolitiek in Afrika

Maart 24, 2012 in Sonder kategorie

‘n Artikel van my oor Afrikafilosofie en taalpolitiek in Afrika het ‘n tydjie gelede in Language Matters verskyn. Dit begin so:

Language politics – and more specifically relations between historically African languages on the one hand, and languages with a colonial origin on the other – is an unavoidable subject in any serious refl ection on the future of the continent (Brock-Utne 2002, 6–21). My aim in this article is to contribute to African discussions on language politics by drawing on the resources of African philosophy …

Klik hierop om verder daaraan te lees en hier saam te gesels.

* Stuur ‘n e-pos met die woord “Ja” in die onderwerpveld na [email protected] om oor nuwe isnkrywings op hierdie blog ingelig te word.

‘n Intelligente essay oor seksualiteit

Maart 21, 2012 in Sonder kategorie

Die jongste LitNet-essay, “Moeilik om te begryp, gelees teen hierdie landskap“, is geskryf deur Charlene van der Walt. Regtig die moeite werd om te lees! Sy lig die vlak van debatte oor seksualiteit tot ‘n meer gesofistikeerde vlak. Ons leef in ‘n tyd van simplistiese denke. Deur goeie essays kan dit uitgedaag word, soos Charlene hier doen. Sy was ‘n na-doktorale genoot aan die fakulteit teologie van die Universiteit Stellenbosch, en skryf nou vir Inclusive and Affirming Ministries.

Een van die grootste probleme met standaard-gesprekke oor byvoorbeeld homoseksualiteit (naas simplistiese Skrifgebruik en gewone vooroordeel), is dat komplekse begrippe rondom seksualiteit gebruik word asof dit eenvoudig is, en sonder enige besef van die ideologiese dinamika daarvan.

(Julle kan gerus ook kyk na hierdie interessante aanlyn gesprek oor die onderwerp  – nogmaals op ‘n meer deurdagte wyse as die gangbare.)

Lees dit en kom gesels hier verder daaroor. Maar asseblief mense: doen dit om hemels naam tog op ‘n intelligente, deurdagte en beskaafde manier!

* Stuur ‘n e-pos met die woord “Ja” in die onderwerpveld na [email protected] om oor nuwe inskrywings op hierdie blog ingelig te word.

Bosma-tika: menings oor Afrikaanse reaksies op die Nederlandse politikus Martin Bosma

Maart 15, 2012 in Sonder kategorie

Die jongste miniseminaar wat ek aanmekaargetimmer het – met Ingrid Scholtz, Piet le Roux en Hendrik Theys as bydraers – gaan oor die vraag hoe Afrikaanse mense met die Nederlandse politikus Martin Bosma, wat onlangs Suid-Afrika besoek het, moet reageer. Die vraag ontstaan deurdat Bosma, soos die verregse Partij voor de Vrijheid waarvan hy lid is, sy besorgdheid oor Afrikaans uitspreek, parlementêre inisiatiewe in Nederlands loots om druk op die SA regering te plaas oor sy behandeling van Afrikaans, en – om sake verder te kompliseer – as verkose politikus met die Nederlandse Taalunie (NTU) gemoeid is. Laasgenoemde, waarin Nederland, Vlaandere en Suriname amptelik in belang van Nederlands, maar toenemend ook van Afrikaans, optree, is in beginsel partypolities neutraal en ‘n belangrike buitelandse vennoot van Afrikaans.

Heelwat van die berigte en debat oor Bosma se besoek aan SA het van die aanname uitgegaan dat hy onder meer namens die NTU hier was. Dit het later egter geblyk dat dit nie die geval was nie. Die “spanning” wat sommiges beleef het tussen sy amptelike NTU-funksie, wat van belang van Afrikaans is, en sy verregse partypolitieke funksie, wat vir die meeste Afrikaanssprekendes problematies is, was grootliks dus ongegrond. Dit blyk nou selfs onduidelik te wees of hy sy party hier verteenwoordig het!

Die Afrikaanse Taalraad (ATR), wat meer as 40 Afrikaanse organisasies en hul honderde lede verteenwoordig, het ‘n sterk kritiese standpunt ingeneem deur dit aan Bosma oor te dra “dat sy Nederlandse Partij voor de Vrijheid (PVV) se houding teenoor Moslems nie vir die ATR aanvaarbaar is nie”, want “baie Afrikaanssprekendes is Moslems”. Hieraan het die ATR se voorsitter, Michael le Cordeur, toegevoeg: “Afrikaans is in die hande van sy sprekers, en ‘nie van politici wat ons wil misbruik vir hul eie doelwitte nie’.” Verder is beswaar gemaak teen Bosma en andere in die PVV se miskenning van Afrikaans se diversiteit deur telkens na Afrikaanssprekendes as Afrikaners te verwys, terwyl nie net mense wat hulself as Afrikaners beskou Afrikaans as moedertaal het nie: “Afrikaans is nie gelyk aan Afrikaners nie.”

Die punt hier is nie om die begrip Afrikaner te verwerp nie, maar daarop te wys dat, behalwe Afrikaners, ook ander groeperinge Afrikaans gebruik. In Jan Rabie se woorde: “Afrikaans is Suid-Afrika se grootste nierassige prestasie.” In die ATR is lankal ooreengekom dat gesamentlik in belang van Afrikaans as gedeelde erfenis opgetree kan word, al is daar ideologiese en identiteitsverskille tussen ledeorganisasies. Daarom word deurgaans ‘n onderskeid gemaak tussen Afrikaner- of Bruin belange (en hul debatte met andere in die ATR wat nie daardie belange wil bevorder nie) enersyds, en Afrikaans-belange andersyds. Die gevoel is nou dat Bosma en kie hierdie posisie, wat oor jare se gesprekke verwerf is, ignoreer en ondergrawe. Daarom het ‘n ATR-ledeorganisasie soos die FAK, wat uitgesproke Afrikaner-belange bevorder, maar erkenning daaraan gee dat Afrikaans wyer strek, byvoorbeeld ook gesê: “Die FAK is geen vriend van die PVV nie.”

Persoonlik (ek praat namens niemand nie!) beskou ek die PVV as ‘n fascistiese organisasie wat willens en wetens etniese konflik in Nederland opjaag. Hul leier, Geert Wilders, is om dié rede selfs toegang tot Brittanje geweier. Die beste wat die Afrikaanse gemeenskap nou kan doen, is om alle samewerking met Bosma en kie van die hand te wys. Selfs waar opsigself regverdigbare mosies in die Nederlandse politiek deur sulke verregses voorgestel, of deur ander aksies uit daardie kring opgeneem word, moet die duidelik antwoord uit Afrikaanse kringe wees: nee dankie. Enige korttermyn-voordele vir Afrikaans sal op die langduur negatiewe nadele vir die taal inhou. Afrikaanses kan veel meer vir die taal bereik deur ‘n sterk standpunt teen enige Bosmatiese uitgroeisels van etniese haat en vooroordele in Europa in te neem.

Wat in elk geval gesond is, is dat Afrikaanse mense hieroor ‘n ingeligte en intelligente gesprek kan voer, en dat geen ernstige deelnemer aan die gesprek hand om die blaas met ‘n figuur soos Bosma of sy party sit nie. Gaan lees die drie bydraes en kom deel julle gedagtes hier.

* Stuur ‘n e-pos met die woord “Ja” in die onderwerpveld na [email protected] om oor nuwe inskrywings op hierdie blog ingelig te word.

‘n Grondwetkenner is bekommerd

Maart 13, 2012 in Sonder kategorie

Die jongste LitNet-essay gaan oor “Grondwetlike demokrasie in ‘n eenparty-dominante demokrasie“, geskryf deur Pierre de Vos. Ja, dis hoe ver dinge al gegaan het – dat ons oor die oorlewing van ons Grondwet begin wonder …

‘n Paar gedagtes van my kant: Ons moet wegkom van die diskoers waarvolgens die ANC die einste Grondwet waarvoor sy geveg het nou ondergrawe. Ons Grondwet was die resultaat van onderhandelings tussen meer as een belangegroep. Die enigste party in daardie onderhandelings wat ooit só ‘n tipe Grondwet wou gehad het, was die DP (deesdae die DA, vroeër jare die PFP, nog verder terug … en so aan). Nie dat dit nou ‘n party is of was waaroor my hart vol emosie klop nie! Buitendien het die DP geen betekenisvolle groepering verteenwoordig nie, en was hul belange van weinig betekenis. Die twee belangrikste onderhandelaars – die NP en die ANC – was tot op daardie stadium om verskillende redes sterk gekant teen die soort Grondwet wat ons vandag ken.

Menseregte? Ek onthou filosowe, teoloë, politieke kommentators, politici en ander “denkers” uit NP-, meestal Broederbond-kring wat selfs die konsep van menseregte bevraagteken of afgeskied het – as humanisties (asof dit iets slegs is!), selfs kommunisties (absurd, maar só het die koppe toe gewerk). Waar daar wel erkenning aan menseregte gegee is, was die oortuiging dat dit nou ook nie oordryf moet word deur byvoorbeeld ‘n handves teen te staan waarin sulke regte daadwerklike regstatus kry. Dit sou te veel gevare inhou, gesien die unieke situasie in Suid-Afrika, met die kommuniste wat die land sal oorneem. Die soort logika wat lui: ter wille van menseregte moet menseregte nie toegeken word nie, want menseregte sal die einde van menseregte beteken. Wonderlike materiaal vir ‘n eerstejaar-filosofiekursus oor onlogiese drogredenasies.

Die ANC het tot baie kort voor die onderhandelde skikking nog daaraan vasgehou dat ‘n veelpartystelsel ongewens is, en was nie te vinde vir ‘n liberale demokrasie nie. Menseregte is meer in die Stalinistiese lyn verstaan as ‘n samelewing wat op die langduur in almal se belang is – wat as rede dien hoekom DIE PARTY alle mag moet besit en geen teenstand durf dult nie. In ANC-kringe is die onderhandelde Grondwet met heelwat teleurstelling begroet: ons het nie gekry wat ons wou hê (absolute mag) nie, maar dis beter as wat ons sou gehad het as ons nie die skikking bereik het nie.

Die rede hoekom die ANC nie van die soort Grondwet gehou het wat ons toe gekry het nie, is dat hulle geweet het dit sal hul mag beperk. Dis die hele punt daarmee! Wanneer pres. Zuma sê die ANC is belangriker as die Grondwet, of dat die Grondwethof hom nie met beleidsake moet bemoei nie (‘n bietjie soos om te sê sokkerspelers moet hulle nie met sokker bemoei nie), praat hy gewoon die taal van die ANC. Daar is niks nuuts aan nie. Vandaar dan ook die druk op die Grondwet, soos die nuwe “ondersoek” na dié se uitwerking op armoede en so meer. Van wanneer af moet ek Grondwet armoede verlig? Ek dog dis juis een van die regering se take en dat die Grondwet die regering daarvoor verantwoordelik moet hou!

En die liberales? Wel, ‘n jaar gelede bevind die hof, heeltemal tereg, dat die regering nog al die jare die Grondwetlike vereistes oor taalbeleid oortree. Daaroor was die liberales nie bekommerd nie, en is hulle nog steeds nie. Nou ja, as sekere regte nie so belangrik is nie, hoekom dan die ander? Daarom wonder ek soms hoekom hulle nou so verbaas is.

Beteken dit ‘n Grondwet is onbelangrik? Alles behalwe! Dis juis wat dit belangrik maak: dat ons nooit naïef word oor die goeie bedoelings van politici nie. Dis juis as regeerders vertrou kan word dat ‘n Grondwet nie nodig is nie. ‘n Grondwet, veral menseregte, is iets om voor te baklei. Dit sal dit ook altyd wees. Aluta continua.

Wat dink julle? Maar lees darem eers Pierre se essay voordat julle kommentaar daarop lewer! En lewer die kommentaar dan sommer hieronder. Laat ons gesels.

* Stuur ‘n e-pos met die woord “Ja” in die onderwerpveld na [email protected] om oor nuwe inskrywings op hierdie blog ingelig te word.

Leon Rousseau – passie vir taal dra steeds vrug

Maart 8, 2012 in Sonder kategorie

Gerrit Brand het op sy beurt ’n persoonlike hulde gebring aan die talle leesure wat Rousseau se werke al vir hom en sy gesin beteken het …

Klik hierbo om verder aan die berig in Die Burger oor die Woordfees se Rousseau-aand te lees.

* Stuur ‘n e-pos met die woord “Ja” in die onderwerpveld na [email protected] om oor nuwe inskrywings op hierdie blog ingelig te word.

Cloete en Hambidge reageer op my gedagtes

Maart 8, 2012 in Sonder kategorie

‘n Tyd gelede het ek ‘n artikel oor “Gender, ubuntu en geweld” hier op DinkNet geplaas. In ‘n mini-webseminaar reageer Anita Cloete en Joan Hambidge daarop. Die derde persoon wat gevra is om deel te neem het toe nooit haar opwagting gemaak nie. Gelukkig kan enigiemand wat wil hieronder reageer. Lees dus en praat terug!

* Stuur ‘n e-pos met die woord “Ja” in die onderwerpveld na [email protected] om oor nuwe inskrywings op hierdie blog ingelig te word.

Die AHI as ekonomiese spreekbuis

Maart 8, 2012 in Sonder kategorie

Christo van der Rheede, onder meer bekend as voormalige skoolhoof en uitvoerende direkteur van die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans, is onlangs deur die Afrikaanse Handelsinstituut aangestel – waarskynlik deels op grond van sy diepgaande denke die afgelope jare oor die ekonomiese krag van tale wat bemagtig word. As direksielid van die Afrikaanse Taalraad het hy ook ‘n reusebydrae gelewer – van die oprigting tot vandag nog. Hy is ‘n onafhanklike gees, ‘n skerp en kritiese denker, belese en altyd steeds lesend (oor allerlei onderwerpe), en iemand wat ek leer ken het as ‘n mens met integriteit wat waarheid en die belang van die samelewing bo sy eie belange stel.

In die jongste LitNet-essay skryf hy oor hoe hy die AHI se rol en visie sien. Of u nou saamstem of daaroor verskil, opgewonde of skepties is, die organisasie met bewondering of agterdog bekyk – of hoe jy ook al dink (my raad is mos: dink net!), lees sy stuk en kom gesels hier daaroor saam.

* Stuur ‘n e-pos met die woord “Ja” in die onderwerpveld na [email protected] om oor nuwe inskrywings op hierdie blog ingelig te word.

Help ons help

Maart 8, 2012 in Sonder kategorie

http://www.givengain.com/activist/56368/projects/2370/

Kinders hê doen dinge aan ‘n mens – nie altyd so maklik nie! My seun Simon wou die Argus ry vandat hy verlede jaar die ouderdom van 13 bereik het, wat hom toestemming gee om deel te neem. Maar hy wil dit nie alleen doen nie, dus Pappa moet … Ja, inderdaad! Ek moet dus die Argus ry – iets wat ek nooit self sou gekies het om te doen nie. Ek is nie eens gek oor fietsry nie. Maar hoe kan ‘n mens nou jou eie kind se entoesiasme oor só ‘n gesonde en heldhaftige projek teëgaan? Daarom toe maar: OK, Simon, ons doen dit.

Oeps, maar toe ontdek ek ons is te laat vir inskryf. Gelukkig laat iemand my egter weet dat ‘n groep fietsers met hul Argus geld gaan insamel vir die Skool van Outisme in die Paarl, en dat daar nog plek vir ‘n aantal mense is. Geen verskoning dus meer nie, en ons sluit aan. Ons gaan dus ry, vir ‘n goeie saak, maar nie uit inherente goedheid nie – eerder uit ‘n toevallige sameloop van omstandighede. Geen eer aan ons nie!

Die betrokke instelling verdien egter wel ons almal se ondersteuning. Julle is almal beter mense as ek. Daarom weet ek julle sal uit suiwer onselfsugtige redes die insameling steun deur hierbo te klik en op die webwerf jul skenking in te betaal.

Die tyd is egter min, en die einde naby! Komman, help ons, en help die outiste!

* Stuur ‘n e-pos met die woord “Ja” in die onderwerpveld na [email protected] om oor nuwe inskrywings op hierdie blog ingelig te word.