Stellenbosch-lesings oor opstanding kan nou aanlyn gelees word

Februarie 7, 2011 in Sonder kategorie

In my vorige inskrywing het ek ‘n komende teologiese gesprek oor die opstanding onder die aandag gebring. Die gesprek het intussen plaasgevind en van die vier lesings is drie al op Sol Iustitiae te lese. (Die teks van die vierde lesing volg binnekort.)

* Stuur ‘n e-pos met die woord “Ja” in die onderwerpveld na [email protected] om oor nuwe inskrywings op hierdie blad ingelig te word.

5 antwoorde op Stellenbosch-lesings oor opstanding kan nou aanlyn gelees word

 1. Vetjan het gesê op Februarie 7, 2011

  Wat is metafoor en wat nie?

  Uit Philip du Toit Se kommentaar: “Wat van diegene wat alle geloofsinhoude nie as bloot metafore verstaan nie, en glo in die onsterflikheid van die siel? Is dit nie ook ‘n ander kant van die gesprek wat gevoer moet word in hierdie gesprek oor die opstanding nie?”

 2. Die twee vrae het myns insiens niks met mekaar uit te waai nie.

  Die eerste vraag gaan oor wat ‘n metafoor is. Dis eintlik maklik: woorde of frases word metafories gebruik wanneer hulle nie letterlik gebruik word nie. As ek se, “Kyk, ‘n buffel, net daar agter die koorsboom!”, dan gebruik ek die woord “buffel” letterlik, maar as ek se, “George W. Bush is ‘n regte buffel”, dan gebruik ek dieselfde woord metafories. Die verskil tussen die twee is nie dat wat die een se waar is, terwyl wat die ander een nie “regtig” waar is nie. Dis net ‘n ander manier om taal te gebruik.

  Wanneer die Nuwe Testament se Jesus het “opgestaan”, dan is die Griekse woord wat gebruik word dieselfde as wanneer ek jou vra, “Het jy vanoggend goed opgestaan?”. Dit beteken “ontwaak”. Deur hierdie woord te gebruik vir dit wat met Jesus gebeur het, is om die woord metafories te gebruik – anders as hoe die woord gewoonlik gebruik word. Dis al wat “metafories” beteken.

  En die punt is: wanneer ons oor dinge praat wat nie in ons normale verwagtingspatrone pas nie, kan ons nie anders nie as om metafories daaroor te praat. Dit beteken nie ons ontken dat dit “regtig” is nie, net so min as wat iemand wat Bush ‘n buffel noem nie regtig bedoel wat hy of sy se nie.

 3. In aansluiting by my vorige reaksie: Philip du Toit se vraag, “Wat van diegene wat alle geloofsinhoude nie as bloot metafore verstaan nie …”. Du Toit gebruik die woord “metafore” verkeerd. Anders sou hy nie van “bloot metafore” gepraat het nie. Deur in metafore oor iets te praat is doodgewoon nie om dit gering te ag, nie ernstig op te neem of af te maak nie. Met metafore kan dodelik ernstige goed gese word. Wanneer Du Toit van God as sy “Vader” praat, of van Jesus as “Seun van God”, dan praat hy metafories (want God is nie letterlik ‘n pa nie, en het dus ook nie letterlik ‘n seun nie). Sou dit korrek wees om te beweer dat Du Toit God dus as “bloot” ‘n Vader, of Jesus as “bloot” Seun van God beskou? Die vraag beantwoord homself.

 4. Dan die tweede vraag: Wat van mense wat aan die onsterflikheid van die siel glo? Wel, in die Nuwe Testament se verkondiging oor die opstanding gaan dit dood gewoon nie daaroor dat Jesus se siel bly voortbestaan het nie. Dit gaan daaroor dat Hy liggaam en siel dood was, maar weer lewe, en meer nog dat Hy op ‘n nuwe, verheerlikte manier lewe. Die getuienis van die opstanding is nie ‘n getuienis van die onsterflikheid van die siel nie. Al sou dit so wees dat die siel onsterflik is, sou die antwoord daarop geen relevansie he vir die vraag of Jesus opgestaan het nie. Die kwessie hier is nie of die siel “metafories” bly leef of nie. Dit gaan eenvoudig om iets heeltemal anders, naamlik of Jesus regtig opgestaan het. En om in metaforiese taal te se dat Jesus regtig opgestaan het, is nie om te ontken dat dit regtig gebeur het nie.

 5. Vetjan het gesê op Februarie 7, 2011

  My fout. Ek was eintlik nie op soek na die definisie van ‘n metafoor nie.

  Wanneer en hoe besluit julle of iets in die bybel net beeldspraak is en wanneer nie, byvoorbeeld Markus 16. vers 1-8 gaan oor die opstanding.. ‘n verhaal. Dan het ons vers 17 en 18.
  Is dit metafories bedoel of nie, en hoekom?

Laat 'n Antwoord

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Vereiste velde word aangedui as *.