Magic | Wonder | Toorwoorde

July 23, 2019 in Uncategorized

When Wayne Abrahamse was ten years old, he saw a magician. But, says he, that is only one part of being ten years old. For, when Wayne Abrahamse was ten years old, he lived in a children’s home.

That is one of the reasons why he performed magic for the 144 kids who are presently living in the Durbanville Children’s Home. It was on Mandela Day, 18 July 2019.

***

Wayne Abrahamse was tien toe hy die eerste keer ’n towenaar gesien het. Hy was op daardie stadium in ’n kinderhuis. Verlede week het hy opgetree vir die 144 kinders in die Durbanville Kinderhuis.

So many people have been touched by a children’s home – that is why I am willing to run barefoot to raise awareness for them. From as little as R100 pm you can sponsor a child. Click here to learn more.

***

Soveel mense is al positief geraak deur die werk van ’n kinderhuis, en dit is hoekom ek bereid is om ver te hardloop sonder skoene, sodat ek die werk van die Kinderhuis kan belig. Van so min as R100 per maand kan jy ’n kind borg in die Durbanville Kinderhuis. Klik hier vir meer inligting.

The Durbanville Children’s Home is celebrating 100 years in Durbanville and on Madiba’s birthday their hall was transformed into a circus tent by a number of companies who have given time, money and personnel to make this happen.

***

Die Durbanville Kinderhuis is vanjaar 100 jaar lank in Durbanville en op Madiba se verjaarsdag is die Kinderhuis se saal omskep in ’n sirkustent. Verskeie maatskappye het hierdie transformasie moontlik gemaak.

The personnel got in on the act as well.

***

Die personeel het ook saamgespeel.

These amazing teenagers, Amber and Jaco, were the masters of ceremony.

***

Hierdie ongelooflike tieners, Amber en Jaco, was die seremoniemeesters.

Gift of Dance provided the gift of dance.

***

’n Dansskool, Gift of Dance, het die ring warm gedans.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *