Riel: Gesigte / Faces

November 30, 2016 in Uncategorized

b15-12-05-riel-02-4410

On 3 December 2016 we will all converge on Paarl again to witness the finals of the annual Riel Dance championships.

Op 3 Desember 2016 sal ons almal weer in die Paarl bymekaarkom vir die finaal van die jaarlikse Rieldanskampioenskappe.

b15-12-05-riel-02-4232

The Riel Dance is an old, indigenous dance form. It was on the brink of extinction when Elias P. Nel (above) convinced the ATKV to put money into its survival.

Die Rieldans is ‘n ou, inheemse dansvorm. Dit was op pad om uit te sterf toe Elias P. Nel (hierbo) die ATKV kon oortuig om geld in die oorlewing daarvan te sit.

b15-12-05-riel-02-4303

Today, eleven years later, it is a booming cultural activity and is hotly contested. So high is the quality that the reigning Riel Dance Champions also won gold in Los Angeles at the world indigenous dance festival in 2015.

Vandag, elf jaar later, is dit ‘n groeiende kulturele aktiwiteit en die kompetisie is straf. So hoog is die gehalte, dat die verdedigende Rieldanskampioene ook goud gewen het in Los Angeles by die wêreldinheemsedansspele in 2015.

b15-12-05-riel-02-4909

Of interest to me is that the Riel offers young and old, from remote areas of our country, the opportunity to shine on the international stage.

Die Riel bied jonk en oud, ook uit afgeleë gebiede van ons land, die geleentheid om te skitter op die internasionale verhoog.

b15-12-05-riel-02-4255

While the MD of the ATKV, Japie Gouws (above), also showed off what he has learned, it is hitherto unknown individuals who shine on the night.

Terwyl die besturende direkteur van die ATKV, Japie Gouws (hierbo), ook gereeld spog met wat hy geleer het, is dit onbekende individue wat skitter daardie aand.

b15-12-05-riel-02-4555

What follows is a random selection of faces I snapped during the 2015 finals.

Wat hier volg is ‘n lukrake seleksie van gesigte ek gekiek het tydens die 2015 finaal.

b15-12-05-riel-02-4118

b15-12-05-riel-02-4131

Tickets to the 2016 finals are for sale at Computicket, but hurry, they fly.

Kaartjies vir die 2016 finaal is te koop by Computicket, maar gou spring, hulle vlieg.

b15-12-05-riel-02-4130

b15-12-05-riel-02-4813

Come, be part of the experience!

Kom, deel in die ervaring!

b15-12-05-riel-02-4922

b15-12-05-riel-02-4789

b15-12-05-riel-02-4129

b15-12-05-riel-02-4302

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *