144 redes / 144 reasons

September 15, 2016 in Uncategorized

18-336

Dankie aan almal wat reeds skoene geskenk het. Baie, baie dankie.

Dit kos meer as R8 600 per kind per maand om al die werk te doen. Die R200 per kind per jaar wat ek probeer bymekaarmaak, is dus ’n druppel, maar elkeen wat ’n skenking gemaak het, dra by tot die Durbanville Kinderhuis se sukses.

Praat van sukses, hierdie stadige kaalpootdrawwer haal sy hoed af vir die suksesse wat die atlete van die Kinderhuis behaal het.

Lees ’n bietjie wat staan in Kinderhuis se Jaarverslag (klik op die prent om dit groter te maak).

a-prestasie

Lees ook meer oor Bronwyn George hier.

Ek is nie so goed soos die jongmense nie, maar ek is bereid om Sondag weer die Sanlam Kaapstad Marathon oor 42,2 km kaalpoot aan te durf om mense bewus te maak van die werk van Durbanville Kinderhuis; daar woon 144 ongelooflike “redes” wat aandag verdien.

Om by te dra, klik hier, asseblief. Een paar skoolskoene kos R200 (tweehonderd rand).

Ek is nie ’n wonderlike atleet nie, maar:

  • Ek het ’n wonderlike werk by LAPA en die ATKV
  • Ek het twee gesonde kinders
  • Ek het ’n besondere geliefde
  • Ek is gesond genoeg

Dit is ’n voorreg om ’n klein bydrae tot die groot werk van die Kinderhuis te maak.

cape-tm01

Thank you to everyone who has already donated to this project: thank you very, very much.

It costs more than R8 600 per child per month to maintain the work, the R200 per child per year that I am trying to raise, is a mere drop. Yet, everyone who has made a donation, is contributing to the success of the Durbanville Children’s Home.

And, speaking of success, this slow barefooter takes his hat off to the successes achieved by the athletes of the Children’s Home.

Do read this extract from Children’s Home Annual Report (click on the image to make it bigger).

achieve

Read more about Bronwyn George here.

I’m not as good as these young people are, but I’m willing to barefoot Sanlam Cape Town Marathon (42.2 km) to raise awareness of the work of the Durbanville Children’s Home. There are 144 incredible “reasons” living there, I am keen to talk about them!

To contribute, please click here. A pair of shoes costs R200 (two hundred rand).

I’m not a great athlete, but:

  • I have a wonderful job at LAPA and the ATKV
  • I have two healthy children
  • I have a lovely beloved
  • I’m healthy enough

It is a privilege to make my small contribution to the great work of the Children’s Home.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *