Essay: Hare / Hair

September 2, 2016 in Uncategorized

hair 01 2016-09-02 at 21.30.25

(Click on each picture to enlarge / Klik op elke foto om groter te maak)

I was horrified by the hair debate this week. This is an essay. I chose to speak through pictures, rather than too many words.

Hierdie week se haardebat het my gewalg. Dit is dus ’n essay. Ek praat deur prentjies, met so min woorde as moontlik.

hair 02 2016-09-02 at 21.10.07

Some of these individuals are well known, others not. They all have one thing in common: On their heads we find hair – or sometimes not.

Party van hierdie mense is baie bekend, ander nie. Hulle het almal een ding in gemeen.  Op hulle koppe is hare – of soms nie.

hair 03 2016-09-02 at 21.12.00

Some hair go up / Party hare gaan op

hair up 2016-09-02 at 20.41.21

hair up 2016-09-02 at 20.24.36

hair up 2016-09-02 at 20.48.05

hair up 2016-09-02 at 20.51.20

hair up 2016-09-02 at 20.58.14

Screen Shot 2016-09-03 at 08.15.42

hair up 2016-09-02 at 20.38.54

hair up 2016-09-02 at 21.02.12

hair up 2016-09-02 at 20.44.09

hair up 2016-09-02 at 21.01.57

Party hare gaan af / Some hair go down

hair down 2016-09-02 at 20.42.27

hair down 2016-09-02 at 20.57.19

hair down 2016-09-02 at 20.31.08

hair down 2016-09-02 at 20.22.01

hair down 2016-09-02 at 21.06.50

hair down 2016-09-02 at 21.01.30

hair down 2016-09-02 at 20.53.01

hair down 2016-09-02 at 20.28.49

Some hair do not do either / Ander hare doen nie een van die twee nie

hair not 2016-09-02 at 20.49.34

hair not 2016-09-02 at 21.08.04

hair not 2016-09-02 at 20.54.30

hair not 2016-09-02 at 20.41.04

hair not 2016-09-02 at 20.48.53

Screen Shot 2016-09-03 at 08.14.39

Some people have white hair / Party mense se hare is wit

hair white 2016-09-02 at 20.27.38

Screen Shot 2016-09-03 at 08.15.18

hair white 2016-09-02 at 20.30.14

hair white 2016-09-02 at 20.53.26

hair white 2016-09-02 at 21.13.14

hair white 2016-09-02 at 21.29.11

Other people do not have white hair / Ander mense het nie wit hare nie

hair colour 2016-09-02 at 20.25.39

hair colour 2016-09-02 at 21.12.35

Screen Shot 2016-09-03 at 08.17.29

hair colour 2016-09-02 at 20.53.48

hair colour 2016-09-02 at 20.46.21

hair colour 2016-09-02 at 20.58.52

hair colour 2016-09-02 at 21.02.41

Some people add interesting things to their hair / Party doen interessante goed met hulle hare

hair add 2016-09-02 at 20.50.44

hair add 2016-09-02 at 20.28.29

hair add 2016-09-02 at 20.33.21

hair add 2016-09-02 at 21.06.04

Some cannot / Party kan nie

hair little 2016-09-02 at 20.39.57

hair little 2016-09-02 at 20.55.24

hair little 2016-09-02 at 20.43.06

hair little 2016-09-02 at 20.32.08

Some people find cover essential / Party mense moet bedek

hair hat 2016-09-02 at 21.28.52

hair hat 2016-09-02 at 20.23.13

hair hat 2016-09-02 at 20.43.19

hair hat 2016-09-02 at 20.32.55

hair hat 2016-09-02 at 20.29.13

hair hat 2016-09-02 at 21.09.33

hair hat 2016-09-02 at 21.13.26

Phansi the head police.

Years of indoctrination by the National Party and the Church of Apartheid has created a society that fears individualism. Remember, though, the words of Adam Small: “Who’s law? Man’s law? God’s law? Devil’s law?”

*

Danksy jare van indoktrinasie deur die Nasionale Party en die Kerk van Apartheid, sit ons vandag met ’n samelewing wat die individu vrees. Onthou die wyse woorde van Adam Small:

watte’ lô

God’s lô

man’s lô

devil’s lô

watte’ lô

sê die mense net

de lô

de lô

de lô

de lô

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *