Durbanville Kinderhuis se veldren / Children’s Home Trail Run

December 6, 2015 in Uncategorized

mFTQCR

The Durbanville Children’s Home hosted a very successful trail run at the Bloemendal Wine Estate this morning.

Die Durbanville Kinderhuis het vanoggend ‘n baie suksesvolle veldren aangebied by die Bloemendal Wynlandgoed.

zzIMG_3240

Bloemendal is known for the wonderful mountain bike trails on their estate.

Bloemendal is bekend vir die lekker bergfietsbane op hulle gronde.

zzIMG_3228

zzIMG_3232

This morning about 500 runners converged on the estate.

Vanoggend het omtrent 500 hardlopers daar opgedaag.

zzIMG_3233

Why? This is why.

Hoekom? Dit is hoekom.

IzzMG_3234

zzIMG_3239

zzIMG_3238

zzIMG_3235

It is a privilege running on roads like these.

Dit ‘n voorreg om op sulke paaie te hardloop.

zzIMG_3253

This little bridge marked the end of the run.

Die bruggie was die eindpunt.

zzIMG_3258

This is what my feet looked like at the end of the run. I was barefoot of course.

So het my voete gelyk aan die einde van die wedloop. Ek was natuurlik kaalpoot.

*

Why do I run with bare feet? Here is the answer. (It is bilingual.)

Hoekom hardloop ek kaalvoet? Hier is die rede. (Tweetalig)

zzIMG_3256

A cherished medal, for it holds the symbol of an institution close to my heart.

‘n Gewaardeerde medalje, want dit omvat die simbool van ‘n organisasie wat na aan my hart is.

*

You too can make a difference by donating to the work of the Durbanville Children’s Home, click the link.

Jy kan ook ‘n verskil maak deur ‘n donasie te stuur aan die Durbanville Kinderhuis, kliek die skakel.

zzIMG_3244

zzIMG_3245

Afterwards we could relax in the shade.

Ons kon ná die wedloop in die koelte ontspan.

zzIMG_3242

She volunteers for the Durbanville Children’s Home. After the race she sought some solace.

Sy is ‘n vrywilliger by die Durbanville Kinderhuis, ná die wedloop het sy ‘n bietjie stilte gaan soek.

zzIMG_3255

Him: “It was the toughest 5 km I have ever done. That first hill killed me!”

Hy (in Engels): “Dit was die moeilikste 5 km wat ek nog gedoen het. Daardie eerste bult het my geknak!”

zzIMG_3243

I could not help wondering: Is “Bike wash” the Banting option?

Ek kon nie help nie om te wonder: Is “Bike wash” die Banting-opsie?

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *