Klop die honger / Beat the hunger

November 22, 2015 in Uncategorized

(The English version and lots of pictures follow below, please scroll down)

 Antie Louise Hendricks gee vir elke matriekkind in haar omgewing kos voor hulle gaan eindeksamen skryf. Sy het agtergekom baie leerders eet nie voor hulle skryf nie, want daar is nie kos nie. Toe haal sy geld uit haar eie sak en begin die leerders voed. As hulle in die oggend ‘n vraestel skryf, is dit ontbyt, as hulle in die middag skryf, dan verskyn middagete.

delft vid

Hier is ‘n video: Luister self, dit is net 1:41 lank.

(The video is in Afrikaans, as the community is Afrikaans)

 _MG_2557

Antie Louise bedien die kinders in ‘n afdak langs haar dogter se huis. Sy het intussen ‘n paar helpers gekry, want die kinders raak nie minder nie. Die probleem is, ná drie jaar raak die agterplaas te klein en die hoeveel kinders wat opdaag, net al meer.

Antie Louise het nie werk op die oomblik nie, so dit sit nie breed nie, maar… sy kan mos honger kinders wegwys nie?

*

Is daar iemand wat kan help?

_MG_2560

_MG_2567

*

Dié storie het twee stertjies.

Louise Hendricks en haar onbaatsugtige helpers is een daarvan. Die wonder van joernaliste wat omgee is die tweede. Té min mense gee die pers krediet, té min van ons sien die méns agter die storie raak.

Antie Louise se dogter het my gebel. Die nood raak groter, die kinders raak meer. Nuus begin nou sprei in die gemeenskap, maar hulle kan nie al die kinders in die skool kosgee sonder om hulp te kry nie. Dink ek ‘n plaaslike koerant sal dalk ‘n storie doen? Hulle wil só graag die skema uitbrei en by die skool self aanbied.

Ek het my hart vasgehou en ‘n paar mense in die media gepols. Ek het selfs vir Karin Schimke gebel, want ek was benoud dat ek nie mense sou kry wat belangstel nie. Ek weet sy het kontakte.

Die respons was egter oorweldigend.

Yazeed Kamaldien was die heel eerste wat teruggeskryf het, gee inligting! My redakteur stel belang. Die Weekend Argus was dan ook die eerste wat die storie gedra het.

Ek kry toe ‘n benoude oproep van Carol-Ann: Nou kom die Sunday Times ook! Dit was danksy ‘n oproep van Karin Schimke af. Jerome Cornelius en Esa Alexander het vroeg een oggend die storie gaan dek.

Rapport het vir Julian Jansen gestuur. Dié lang, sagte man was jare lank ‘n onnie. Ek kon dit sien aan die manier waarop hy met die leerders praat. Ná sy gesprekke het ek en hy ‘n rukkie buite in die straat gestaan en gesels oor die kinders wat daar binne sit. Hy’s lief vir kinders. Hy het ook opgemerk dat die huis, waarin die kinders kos kry, uitstaan; dit is van pragtige siersteen gebou en netjies. Klein-klein goedjies wat jou wys: Hierdie joernalis gee om, hy kyk diep. Binne is sy fotograaf, Jaco Marais, nog besig met ‘n laaste paar kiekies.

Ek weet dat Anika Marais van Die Burger ook die storie wou dek, maar blykbaar was die mense in Delft toe al oorweldig deur die belangstelling. Anika se hart is reg en sy het teruggestaan.

*

Die pers bestaan uit mense. Dit is mense wat omgee. Dink asseblief aan die persone agter die naam bo aan die berig.

_MG_2587

Beat the hunger 

Auntie Louise Hendricks feeds every matric child in her community before they write their final exams. (To non-South Africans: matric is the year in which you leave school.)

Auntie Louise noticed that many pupils do not eat before they write, because there simply is no food. She dipped her hand into her own pocket and started feeding the kids living around her. When they write a morning a paper, breakfast is served; when they write in the afternoon, lunch appears.

Auntie Louise serves the pupils in a car port attached to her daughter’s house. She has a few helpers, because the children keep getting more. Now, after three years, the yard is getting too small and the number of children simply keeps growing.

Auntie Louise does not have a job at the moment, so money is tight, but … how can she turn a hungry child away?

*

Is there someone who can help?

_MG_2550

*

This story has two sides.

Louise Hendricks and her selfless helpers is one of them. The wonder of journalists who care, is the the second. Too few people give the press credit, too few of us see the people behind the story.

Auntie Louise’s daughter called me. The number of children keeps growing. News is now spreading into the community, but they simply cannot feed all the children in the school without help. Do I think a local newspaper might want to run the story? They badly want to expand the scheme to benefit all the matrics at the school.

I took the plunge and told a few people in the media about there needs. I even phoned Karin Schimke, because I was worried that I would not muster enough interest on my own.

The response was overwhelming.

Yazeed Kamaldien was the first to write back. Send information! he wrote. My editor is interested. The Weekend Argus was also the first to run the story.

Then I got a call from Carol-Ann: The Sunday Times wants a story! This came thanks to a call from Karen Schimke. Jerome Cornelius and Esa Alexander got there one morning and wrote a wonderful piece.

Rapport sent Julian Jansen. This tall, gentle man was a teacher for years. I could see it in the way he spoke to the pupils. After his interviews, the two of us stood outside in the street, talking about the feeding scheme. Julian loves children. He also points out that the house in which the children are served, is built from beautiful face brick, the finishing is very good. Julian picks up on the small things. This journalist cares, he looks beyond the obvious. Behind the flapping curtain his photographer, Jaco Marais, is taking a last few snaps.

I know Anika Marais from Die Burger also wanted to cover the story, but apparently the people in Delft were overwhelmed by all the interest. Anika’s heart is in right place, so she stood back.

*

The press consists of people; people who care. Please do think about the people behind that byline.

*

_MG_2534

Nie alle huise is siersteen nie. Dié foto is reg oorkant die straat geneem.

Not all houses in Delft are face brick. This picture was taken directly opposite the house.

*

pam pupils

Click this picture to enlarge it. This is Yazeed Kamaldien’s article in the Weekend Argus.

Kliek hier om Julian Jansen se berig Rapport te lees.

Click here to read Jerome Cornelius’ article in the Sunday Times.

*

_MG_2657

Yazeed Kamaldien (links) tydens die onderhoud, lees Yazeed se bloginskrywing hier.

Yazeed Kamaldien (left) during the interview, read Yazeed’s blog entry here.

jules

Julian Jansen tydens die onderhoud

Julian Jansen during the interview

_MG_2527

Jaco Marais, Rapport se fotograad (regs)

Jaco Marais, Rapport‘s photographer (right)

*

_MG_2544

_MG_2547

_MG_2569

_MG_2579

_MG_2612

_MG_2633

_MG_2660

Die engele / The angels

_MG_2537

Antie Lousie & Carol-Ann met twee van die leerders

Auntie Lousie & Carol-Ann sandwiched between two pupils

_MG_2652

Gebede, bemoedigende woorde en drukkies is deel van die pakket

Prayers, words of encouragement and hugs are part of the deal

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *