Jy blaai in die argief vir 2011 Januarie.

Climate Change 7: More about the AGW hypothesis

31/01/2011 in Sonder kategorie

Either my laptop or the signals have been on the blink since Sunday. I just couldn’t get through to my blog until now. “Klimaatsverandering 6: Die hokkiestok-grafiek”, along with comments, also disappeared.

In “Klimaatsverandering 1” a very important component of this hypothesis was left out: While surface temperatures may vary from year to year, as long as CO2 is added to the atmosphere there will be a gradual accumulation of heat in the climate system eventually resulting in a climate crisis.

In 2005 NASA boss, James Hanson, stated in an article in the journal, Science, that confirmation of the planetary imbalance can be obtained by measuring the heat content of the oceans, which are the principal reservoirs for excess energy.

“While the GISS (NASA) model projection for accumulated ocean heat shows an upward gradient, the observed trend (ARGO) is downwards (Willis, Loehle, 2008), thus contradicting the AGW hypothesis. There is no longer any radiative imbalance from all the carbon dioxide and other greenhouse gases” (Jennifer Marohany, 11 May 2009).

“… if the climate system is not accumulating heat, the hypothesis is invalid” (William DiPuccio, 2009).    

Klimaatsverandering 5: Was 2010 die warmste jaar?

27/01/2011 in Sonder kategorie

Die Wereld-Meteorologiese Vereniging verklaar in Desember in sy Greenhouse Bulletin dat 2010 moontlik die warmste jaar op rekord mag wees (Die Burger,20/12/2010). Na die jaareinde volstaan die U.K. Meteorologiese Kantoor met ‘n tweede plek vir 2010 na 1998. Volgens die oorspronklike gegewens was 1934 egter warmer as 1998, maar die plekke is omgeruil in 2000, nadat 1934 se gemiddelde globale temperatuur afwaarts “hersien” is en die van 1998 opwaarts.

 

Die U.K. “Met. Office” prosesseer data vanaf weerstasies op land. Slegs sowat 40% van weerstasies van 1990 is nog in gebruik, sodat appels nie werklik met appels vergelyk word nie. Die moontlikheid van selektiwiteit (voorkeur aan warmer stasies) met die vermindering van stasies kan nie uitgesluit word nie. Om die gemiddelde globale temperatuur te bepaal is die aardoppervlak onderverdeel in blokke van 5 lengtegrade by 5 breedtegrade. Waar meer as een stasie in ‘n blok voorkom word ‘n gemiddelde waarde bereken. Daar is egter gebiede met min of geen weerstasies, onder andere die Sahara en Poolstreke, waarvoor waardes m.b.v. klimatologiese modelle ge-ekstrapoleer word. Hierdie is heel toevallig van die gebiede waar temperature in 2010 gestyg het teenoor vorige jare.

 

Dit moet in gedagte gehou word dat die grootste gedeelte van die aardoppervlak deur oseane bedek is. Oseaan-temperature word sedert 2003 gemeet deur die ARGO-netwerk, wat deur NASA bedryf word. Sowat 3000 drywende robotiese modules is oor alle oseane versprei. Periodiek duik hulle tot dieptes van meer as 1000 meter om temperature op verskillende dieptes te meet. Data word per radio gestuur na ‘n sentrale prosesseringsentrum. ARGO-data wys ‘n afwaartse (afkoel) gradient sedert 2004.

 

 

Climate Change 4: The Latest News on “Climategate”

26/01/2011 in Sonder kategorie

The row, which became known as “Climategate” erupted in 2009, after 4000 leaked emails and documents appeared to show that scientists at the East Anglia University’s Climate Research Unit (CRU) had manipulated data to strengthen the case for man-made global warming. Two U.K. parliamentary committees were delegated to investigate the allegations. The Scientific Appraisal Panel, led by Lord Oxburgh, and the Emails Review Panel.

Under the headline, “Official inquiries into the ‘Climategate’ scandal unsatisfactory”, The Telegraph (26/01/11) writes, “A committee of MP’s has described two independent inquiries into the ‘Climategate” scandal as unsatisfactory, because they failed to answer important questions about allegedly missing emails.” The Daily Express posted a similar view on Tuesday.

The following comments by Graham Stringer, Labour M.P., included with the formal minutes attached to the Scientific Technical Report by the Science and Technology Committee, are presented verbatum:

“There are proposals to increase worldwide taxation by up to a trillion dollars on the basis of climate science predictions. This is an area where strong and opposing views are held. The release of the e-mails from the CRU at the University of East Anglia and the accusations that followed demanded independent and objective scrutiny by independent panels. This has not happened. The composition of the two panels has been criticized for having members who were identified with the views of the CRU. Lord Oxburgh as President of the Carbon Capture and Storage Association and Chairman of Falck Renewable appeared to have a conflict of interest. Similarly Professor Boulton as an ex colleague of CRU seemed wholly inappropriate to be a member of the Russell panel. No reputable scientist who was critical of CRU’s work was on the panel, and prominent and distinguished critics were not interviewed. The Oxburgh panel did not do as our predecessor committee had been promised, investigate the science, but only looked at the integrity of the researchers. With the exception of Professor Kelly’s notes other notes taken by members of the panel have not been published. This leaves a question mark against whether CRU science is reliable. The Oxburgh panel also did not look at CRU’s controversial work on the IPCC which is what has attracted most (serious) allegations. Russell did not investigate the deletion of e-mail. We are now left after three investigations without a clear understanding of whether or not the CRU science is compromised.” 

Klimaatsverandering 3: Waar staan ons nou?

23/01/2011 in Sonder kategorie

Die IPCC, die Verenigde Nasies se onderafdeling oor klimaatsverandering, het o.a. beweer dat die Himalaja-gebergtes teen 2035 vry van gletsers sal wees weens aardverwarming. Dit het geblyk ‘n vals alarm te wees, wat die IPCC gedwing was om terug te trek. Daar is ook beweer dat die Arktiese See binne ‘n paar jaar ysvry sal wees. Noordpool-ys het ‘n minimum van 1.65 miljoen vierkant myl bereik in 2007, maar sedertdien herstel tot sy normale omvang. Alhoewel ys nog smelt op die Wes-Antarktiese skiereiland, waar daar aktiewe vulkane is, ondervind Oos-Antarktika oor dekades steeds afkoeling en is daar ‘n netto toename van ys oor die vasteland, aldus Australiese navorsers.

Lugtemperature soos gemeet vanaf NASA se Aqua-satelliet daal al sedert 2002. Oseaantemperature soos gemeet deur die Argo-netwerk daal sedert 2004 (Dr. R.W. Spencer, NASA). Die periode Oktober 2009-Maart 2010 wys die meeste sneeu-bedekking op rekord in die Noordelike Halfrond. Dit geld ook vir die dekade tot 2010.

Die NOAA/NCDC (National Climate Data Centre) se data rekords wys dat 2010 in die V.S.A. 0.7 grade Celsius kouer was as 1998 en dat die V.S.A. se gemiddelde temperatuur sedert 1997 gedaal het teen ‘n gradient van -5.2 grade Celsius/eeu. Die V.S.A. het die mees ekstensiewe termometer-netwerk in die wereld. Die C.E.T. (Central England Temperature) databasis is die wereld se oudste instrumenttemperatuur rekord, wat nie gemanupileer kan word nie. Die rekords wys dat daar sedert 1995 geen verwarming was nie, wel afkoeling teen ‘n lae gradient.

Van oral oor die wereld is daar aanduidings dat globale verwarming nie meer plaasvind nie. Kersdag (2010) was die koudste in menseheugenis in Brittanje en Desember die koudste daar sedert 1981. Duitsland het die koudste Desember in 40 jaar gehad, terwyl die meeste sneeu in 110 jaar oor Berlyn geval het. Noorwee het die koudste November sedert 1919 beleef. In Oos-Bolivia het tropiese visse by miljoene gevrek weens riviere se temperature wat tot vriespunt gedaal het, teenoor die gemiddelde sowat 20 grade Celsius (Augustus 2010). Bronne van inligting en nog data kan gevind word by:

http://globalfreeze.wordpress.com/ en http://www.c3headlines.com/global-cooling-dataevidencetrends

Dis interessant dat die klimaat-alarmiste se “buzzword” intussen verander het van “globale verwarming (A.G.W.)” na “Klimaatsverandering”. Mens wonder hoekom! Dat alle ekstreme weerverskynsels nou aan globale verhitting toegeskryf word is, myns insiens, ‘n desperate poging van wetenskaplikes om nog vir ‘n paar jaar voordeel te trek uit die miljarde dollars wat deur regerings vir klimaatsnavorsing bewillig is. 

Die historiese 60 jaar-siklus is steeds in werking en die volgende afkoelingsfase het reeds begin.

  

Climate Change 2: That nasty gas, CO2

22/01/2011 in Sonder kategorie

In the previous post I referred to the book, The Changing Climate by H.H.Lamb. At the time just before publication, 1968, global temperatures were still on the way down, after topping out from the previous global warming period in 1945. The latter year was also when the carbon-dioxide (CO2) content of the atmosphere started to increase measurably, which was ascribed to the burning of fossil fuels. Subsequent to the publication of this book global temperatures continued its decline until 1977, a trend opposite to that of the CO2 content. From 1977 to 1998 global temperatures showed an upward gradient, apparently correlatable with the continued increase in CO2. However, over the last decade temperatures were steady to slightly decreasing, with CO2 still trending higher.  So much then for CO2 as the major driver of global warming!

In an article in Finweek by Andrew Kenny (13 January 2011), CO2 is described as a “weak” greenhouse gas, and that even a doubling of the atmosphere’s CO2 (currently 390 ppm) will only result in a <1 degree Celsius warming. Over the last 500 million years the average CO2 content was over 2000 ppm, and fluctuations had a negligable influence on global temperatures.

The Vostok-study of Antarctic ice cores showed that, for cycles of 100 000 years, periods of increasing atmospheric CO2 lagged global warming by an average of 800 years. This is due to the oceans acting as reservoirs, and releasing CO2 to the atmosphere during oceanic warming.

Finally, CO2 is not a toxic gas. In fact, vegetation thrives on it. CO2 is as essential to plants as oxygen is to humans and animals.

Klimaatsverandering 1: Leer uit die geskiedenis

21/01/2011 in Sonder kategorie

Volgens die hipotese van mensgemaakte klimaatsverandering, was daar gedurende die laaste eeu ‘n meetbare styging in die gemiddelde globale temperatuur. Hierdie verandering is uniek en kan direk gekorreleer word met die meetbare toename in die konsentrasie van koolsuurgas (CO2) in die atmosfeer. Hierdie toename is die gevolg van die verbranding van fossiel-brandstowwe, naamlik steenkool, aardolie en aardgas. Die toename in CO2 is nadelig vir ons ekosisteem. ‘n Toename van enkele grade Celcius kan katastrofies vir alle lewe op aarde wees. Korrigeer my asb. as  ek iets belangriks uitgelaat het.

As geoloog dra ek kennis van die Pleistoseen, die laaste sowat 1 miljoen jaar, wat gekenmerk is deur afwisselende ystye (glasialeen warmer periodes (interstadiale). Die effek van hierdie drastiese klimaatskommelings kan waargeneem word aan kuslyne wereldwyd, waar wisselende seevlakke aangedui word deur mariene terrasse op hoogtes tot 100 meter bo, asook onder die huidige seevlak. Ek het dit self waargeneem gedurende die tydperk wat ek op die alluviale delwerye te Alexanderbaai betrokke was

 

Onder my versameling boeke is een getiteld: The Changing Climate. Selected Papers: H.H. Lamb (London 1968, Methuan & Co. Ltd). Hierdie versameling van weerkundige referate pre-dateer Al Gore, die profeet van Mensgemaakte Globale Verwarming. Uit weerkundige gegewens wat in Europa ingesamel is sedert 1841, is daar ‘n duidelike siklus van temperatuurstygings en-dalings van sowat 60 jaar. Daar word ook verwys na klimaatsveranderings verder terug in die geskiedenis, wat opgeteken en beskryf is. In die Middeleeue was dit warmer as tans, soos blyk uit wingerde in Engeland, waar dit nou nie aard nie. In Groenland was landbou beoefen. Grafte daar is gegrawe in grond wat vandag bevrore is. (Daar was nie in daardie tyd “jackhammers” nie.) Die warmer toestande was nie nadelig nie. Inteendeel, langer groeiseisoene en verhoogde reenval het goeie oeste verseker. Europa se bevolking het skerp toegeneem.

Temperature het daarna gedaal tot ‘n laagtepunt omstreeks 1750. Hongersnood en die Plaag het Europa se bevolking skerp laat afneem. Die “Klein Ystyd” het tot die begin van die 19de eeu gestrek. Die laaste keer wat die Theems-rivier gevries was was in 1814. Sedertdien het temperature gestyg tot vandag toe, maar met die 60 jaar siklus gesuperponeer op die langtermyn-gradient. Die toename van koolsuurgas in die atmosfeer weens menslike aktiwiteite was egter eers merkbaar vanaf omstreeks 1945.

Opsommend: Klimaatsverandering is natuurlik. Die mens het geen merkbare invloed daarop nie. ‘n Warmer klimaat is voordelig, nie katastrofies nie!

  

Die keiser se gewaad/wetenskaplike dogmas

20/01/2011 in Sonder kategorie

Die begrip, dogma, kan ten beste verduidelik word aan die hand van die bekende fabel van “Die keiser se gewaad”. Dit kom daarop neer dat die keiser vir hom ‘n nuwe ampsgewaad laat maak het wat, volgens die skelm kleremaker, net sigbaar sou wees vir bekwame persone. Die kleremaker het daarvoor gesorg dat dit nie die besbewaarde geheim in die empire gebly het nie. Die keiser self kon nie die gewaad sien nie (ook nie voel nie, dit was veronderstel om van baie ligte materiaal te wees), ook nie sy ministers nie. Om nie as onbevoeg aangesien te word nie, het almal gemaak of hulle gaande was daaroor.

Op ‘n dag het die keiser, soos ‘n Lady Godiva* (darem nie op ‘n sy-saal nie), in sy nuwe ampsgewaad te perd deur die hoofstad gery. Die onderdane het skouer aan skouer op die sypaadjies gestaan om die keiser toe te juig. Almal het vir mekaar vertel hoe goed die keiser se ampsgewaad hom pas, totdat ‘n klein seuntjie uitroep, “Die oom het dan nie klere aan nie!” Omstanders het besef dat die kind die waarheid praat (“uit die mond van die suigeling…..”), dat die keiser inderdaad kaal was en dat almal, teen hul beterwete, hulself gebluf het oor die keiser se gewaad.

*Lady Godiva moes te perd deur ‘n dorp streak, omdat sy ‘n weddenskap verloor het, of so iets. Die kreet, “Hurrah for our side!”, het sy ontstaan vermoedelik aan die insident te danke, toe dorpenaars die sypaadjies volgestaan het.

‘n Hipotese word geformuleer om sekere waarnemings/data te verklaar. As die hipotese na vele toetsing steeds staande bly, verkry dit die status van ‘n teorie. ‘n Dogma ontstaan wanneer ‘n hipotese sonder genoegsame gegewens aanvaar word (“konsensus” daaroor bereik is), maar niemand waag dit om dit te bevraagteken nie. Gegewens strydig met die hipotese word verwerp, in plaas daarvan om die hipotese aan te pas om die nuwe gegewens ook te akkommodeer.

In opeenvolgende pos sal die dogma van “Mensgemaakte Klimaatsverandering” aan die kaak gestel word.