Plaasstories

Twee ure oud.

Wat dink jy, sal ons ‘n kraak maak?  Die hek is net hier links van ons.

Te laat.  Vreemd, ek het die ding van moederskap heeltemal anders in my kop gesien afspeel.

Read my lips, ou grote.  Hier is nie vir jou ook plek op die bakkie nie.  Ons is eerste hier, en ons is twee.  Skoert nou.

Maar jy het nie ore nie.  Ons sê dan hier is nie plek vir jou ook nie.

Ag moet nou nie só wees nie, man.

Sal ons hom maar laat opklim?

Aag OK, man, ons vat jou net vir ‘n pop.  Jy kan maar opklim.

Ek het jou gesê dis ‘n simpel plan.  Daai Boerboel staan die hele bakkie vol!