Profile photo of rjk

by rjk

My Gebed Vir Die Week

Mei 8, 2011 in Sonder kategorie

Here

1. Dankie dat ons al ons bekommernisse na U kan bring en dat U ons nie veroordeel nie (Eks. 3: 7-8). Ons maak op onsself staat om die lewe te wil leef en sien nie raak wat U met ons wil bereik nie, want ons is net gewone mense.

2. Dankie dat ons meer van U kan leer sodat ons beter die onsienlike en onverstaanbare kan probeer verstaan (Eks. 15: 11,12). Leer ons om met ‘n oop gemoed deur die lewe te gaan.

3. Dankie dat U die pad wat ons elke dag moet loop, reeds ken en vir ons die rigting kan aanwys (Job. 23 : 10-12). Ons is tog so geneig om die verkeerde mense vir aanwysings te vra.

Here

1. Gee ons meer empatie en leer ons om met alle mense in hierdie wêreld kontak te maak om hulle beter te leer ken en seën die wat ook na ons toe uitreik.

2. Ons dra die wêreld se mense aan U op, laat daar meer vrede en verdraagsaamheid kom. Ons is tog so geneig om te verwyt en in die verlede vas te val.

3. Gebruik ons om in ons woonbuurtes, ons werk, ons dorpe en stede, ons land en mense wat so in mismoedigheid gedompel is, ? verskil te kan maak. Ons het nie die antwoorde nie, maar ons kan luister en ‘n verskil maak.

Profile photo of rjk

by rjk

Spoke en die Wederkoms.

Maart 21, 2011 in Sonder kategorie

Dag ma

Hoop ma brand nog die kers goed en dat die kniege nie so pla nie. Oom Kerneels seg dat sy ma altoos brake fluid gebruik het as die kniege so seer was en dat hulle dan so lappie in brake fluid gedoop het nes ‘n mens iemand se kop onner die water indruk en dan die lappie om die kniege gedraai het en later dan begin die brake fluid werk en dan het sy ma se kniege dan sommer beter geworre. Ma, brake fluid is nou daardie olie wat mens gebruik in ‘n kar om die brieke te laat werk en oom Kerneels sê dit klink dalk snaaks maar dit werk. Dis nie ‘n spookstorie nie. Ma kan net so bietjie rondvra daar en al die manne behoort te weet wat brake fluid is en as ma dit wil doen sal oom Kerneels ma phone en presies sê hoe die affêre werk.

Maar ma, met oom Kerneels gat dit nie goed nie. Hy is nog steeds doenig met die kerk en nou lat hy ok nog ‘n ouderling is, pas hy die kudde goed op. Hy en so paar anner vrinne was by ‘n fees in Stellenbosch en omlat hy so baie lees het hy gat luister na al wat nuwe boek is en die mense wat dit geskryf het. En dis waar hy so omgekrap geraak het. Die een was oor die kerk wat nie die wederkoms sal sien nie en die anner oor spoke waarin so baie bekinde mense geglo het en mee geselsies gemaak het. Dit is mos ok ‘n ou dominee van die kerk en ‘n hogere man was in die kerk wat ‘n boek geskyf het van fluit fluit die kerk is uit of so iets. Die dominie sê die kerk is op die einde en sal baie anner dinge moet doen om te oorleef en allerhande ou goeters en dinge afskud nes ‘n hond flooie afskud anners gat die kerk dit nie maak nie. Anner is die fluit fluit en die kerk se storie is uit. Oom kerneels is erg beswaard oor die affêre en het die dominies gedwing om ‘n spesiale vergadering te hou oor die twee boeke en sterk standpunt in te neem oor die fluit fluit boek. Die boek is geskryf deur ‘n dominies Gaum wat hoeka al nie meer ‘n gemeente het nie en nou so vannie kant lyn ‘n kommentator is sê oom Kerneels net omlat sy seun nie meer ‘n dominie kan wees nie. Die jong seun het glo ‘n anner maatjie gehad en die kerk het nie vannie die maatjie gehou nie en nou skrywe die dominies sulke fluit fluit stories. Die boek is nog nie oppie rakke nie maar dit wat die dominies Gaum gesê het, het die fluitjie baie erg in oom Kerneels se ore geblaas.

Die anner een is die een oor spoke waar ‘n jong outjie navorsing gedoen het oor hoelat hogere mense in die ou tyd met die spoke gepraat het en ok met Calvyn en met Chaka van die Zoeloes en daar loop raad vra het. Daar was ok ‘n Hangspook of so iets. Mense wat hulle selwers die nuwe Jerusalemmers geroep het en twee dominies wat in die ou Kerkbode geskryf doer in 1869 dat hulle in Wellington was, die dorp hier neffens ons en het dan so tussen die wingerde gestaan en visioene gesien. Ekke wonner of dit nie wingerdgriep was so tussen die wingerde nie. Maar dit was glo erg en van die bekindes het met die onbekindes gepraat en geglo wat hulle sê. Dan preek onse dominies so oor die Annerkant en die anner een skryf oor die eerste 5 min na die dood en alles wat dan gebeur en dan skryf onse kerkmense oor spoke. Ekke wonner hoe die dominies die 5 minute oorleef het om terug te kom om dit vir ons te kom vertel. Dis nou ‘n regte fluit fluit spookstorie dink ek ma.

Ai ma – wat gat nie nog met ons gebeur nie. Lyk my daars baie dinge wat ons nie weet nie en wat nou oppie lappie kom en dalk moet die kerk so bietjie brake fluid gebruik om die brieke aan te slaan.

Groetnis ma : Bart

Liewe ma – van Bart is ook in boekvorm beskikbaar. Besoek www.woes.co.za > boekwinkel

Profile photo of rjk

by rjk

My Gebed : 2010/2011

Desember 5, 2010 in Sonder kategorie

Here

 1. Dankie dat U 24 uur, 7dae ‘n week na ons omgesien het. U was altyd daar, ook die tye wat ons kompas van die lewe deurmekaar geraak het. U het soveel kere ons kompas reg ingestel en opnuut gekalibreer.
 2. Dankie dat U saam met ons gelag en gehuil het. U was naby, binne ons en ons kon U hand en genade ervaar en sien in so baie aspekte deur die jaar. U teenwoordigheid het ons verstand soms te bowe gegaan. U het dinge deur ons laat gebeur.
 3. Dankie dat U ons ook insig gee in tye waar U bestaanreg in gedrang kom en is, tye wat die mensdom U wil persoonlik en tog so hard probeer om ‘n skildery van U voor te hou om U grootheid onder verdenking te plaas, tye wat U as ‘n bedreiging beskou word.

 

 

Here

 1. U dink nie in jaargetalle nie en help ons om so te leef dat ons elke dag ‘n nuwe dag sal maak en ook so sal leef. U sal ons die liefde gee en die platform om elke dag beter mense te word.
 2. Leer ons geduld, geduld teenoor mekaar, teenoor die lewe, teenoor ander geloofoortuigings en ook die wat nie glo nie. Leer ons opnuut om U nie vir onsself op te eis nie, ons het nie die reg om dit te doen nie. Wie sal U grootheid ooit kan verklaar ? U reik uit na almal op aarde en op verskillende maniere. Leer ons om dit met U vrede en liefde te aanvaar.
 3. Leer ons eenvoudigheid en help ons om te breek met mensgemaakte rituele wat voorgehou word asof dit heilig is. U is Heilig en ons verstaan nie werklik te begrip nie, maar weet met U aan ons sy, ons nader aan die begrip Heilig sal kan lewe.  Is dit nie maar die sin van die lewe nie ?
Profile photo of rjk

by rjk

(115) My Gebed Vir Die Week

Augustus 15, 2010 in Sonder kategorie

Here

 1. Help ons dat ons nie moeg sal word om te bid nie
 2. Here – ons verstaan nie die chaos wat ons gedagtes oorheers nie, help ons om te kan onderskei wat regtig saak maak
 3. Ons bid vir ons land en help ons om die onsekerheid te hanteer 


Profile photo of rjk

by rjk

George Orwell se Animal Farm I en II, en Suid – Afrika ?

Augustus 9, 2010 in Sonder kategorie

In die sewentig- en tagtiger jare was die fabel/verhaal van George Orwell, “The Animal Farm”, wat in 1945 geskryf is, deur sommige beskou as ondermynende leesstof. Dit vertel die verhaal van die diereryk op ‘n plaas met die naam -“Manor Farm”, wat besluit het om die eienaar, mnr Jones weg te jaag en die plaas self te bestuur en te bewerk. In die sewentiger jare het die fabel my insig gegee in die tydelike en sikliese aard van ons politiek.


Baie tekens in die fabel was beskrywend van Suid-Afrika en ek glo nie George Orwell het Suid-Afrika in gedagte gehad toe hy die fabel geskryf het nie. Die bestuur van ons land kon identifiseer word met die storielyn in die fabel soos o.a. die mag, korrupsie, manipulering, ondermyning, gulsigheid, ongerymdhede ens. Sonder om na die soorte diere wat beskryf word te verwys, (die wat die boek gelees het sal verstaan, want dit mag aanstoot gee in ons moderne era,) kon sekere tendense raakgesien word. Die plaas se naam is verander van “Manor Farm” na “Animal Farm”. Naamsveranderinge in die fabel en die hedendaagse debatte klink nogal bekend.


Die oppergesag was gesetel in ? paar geleerde diere op die plaas terwyl die res hard moes werk en baie beïnvloedbaar was. Die groot held, Napoleon, het die gawe van manipulasie gehad en van ? klein revolusionêr, verrys tot ? magtige en gevreesde leier op die plaas wat later omring was deur ander diere om hom te beskerm. Die sewe gebooie was die beginsels wat almal nagestreef het soos o.a. gebod nr. 7 “ All animals are equal”. Die woord “comrades” was ook die nuwe aanspreek vorm.  Die diereryk was in die begin gelukkig en suksesvol en dit is met oorgawe gevier. ? Paar komitees is gestig soos die “Wild Comrades’ Re-education Committee, The Whiter Wool Movement ens, wat moes sorg vir die heropbou van die diereryk op alle gebiede. Maar, die geleerde diere en heersers het dit self teen die einde verwoes toe die waarheid deur die ander diere gesien is en ek neem aan die fabel is dan herhaalbaar. ? Mooi begin, maar ? tragiese einde.


Dit klink ook bekend of hoe ? Die wette wat gedurende die jare vyftig en vroeër deur die leiers van Suid-Afrika of te wel “Animal Farm I” (my eie naam vir die apartheids- en self voor die 1948 tydperk) gemaak is en bekend was in die volksmond as- die Dompaswet, Die Inklokwet, Groepsgebiede Wet, die 1913 en daarna Gewysigde Grondbesit Wet, Die Werkafbakening Wet ens. Die leiers was magtig en wie durf waag het om hulle te kritiseer is gou deur die Veiligheidsmagte as ongewensde elemente geïdentifiseer. Alles van die vorige twee tot drie dekades moes vervang word en selfs die Engelssprekendes het deurgeloop.


Alles was deur wette gereguleer of lees eerder “The Seven Commandments, (simbolies gestel), veral n.a.v. die getuienis wat tydens die Waarheid En Versoenings Kommissie na vore gekom het soos o.a. die kerke, die onderwys, die gemeenskapslewe, sport, die sensuur raad. Alle aspekte van ons almal se lewens in Suid-Afrika was geraak en beheer. Ons het dit net nooit werklik so gesien nie, of het maar gedink dit moet so wees. Die heersers van “Animal Farm I” het vir ons gedink en gedoen. Toe breek die einde van die fabel vir die apartheids regering aan, die realiteit skok, die oorwig van getalle en weerstand van die wêreld het mnr FW de Klerk laat besef, genoeg is genoeg.” Dit was waagmoed.

 

Die post 1994 era, die nuwe “Animal Farm II” (my eie naam vir die huidige bedeling) is gebore en mnr Jones (apartheid) is weer eens weggejaag. Ons gaan ons eie ding doen. Die ou apartheid wette is vervang deur nuwe wette en nuwe “buzz words” is aan die orde van die dag – “charters and new Acts” soos “The Education Charter, The Employment Equity Act, die nou uitgediende RDP inisiatiewe, GEAR, “The Agriculture Charter, ? nuwe Polisiemag, BEE en PDI’s ens. Naamsveranderinge is ook aan die orde van die dag asook die herverdeling van grond, want dit was mos eintlik uitbuiting gemeet aan die nuwe era waar almal in alles moet deel. Die plaas se naam is darem nog nie verander nie. Alles wat identifiseer kan word met die verlede moet vervang word. Dink net aan die naamsveranderinge, nie net van strate, dorpe en woonbuurtes nie, ook maatskappye se name verander. Die ou Volkskas is nou ABSA/Barclays (ek gebruik ABSA net ter illustrasie), embleme verander om nie aanstoot te gee nie en so is daar talle voorbeelde. Ek impliseer nie dat dit verkeerd is nie, maar vergelyk dit met die fabel.

 

Die huidige leiers is reeds magtig en word deur baie gevrees. In die fabel was die twee leiers se name Napoleon en Snowball en hulle was baie goeie vriende, totdat daar ? skeuring ontstaan het en Snowball is as’t ware verban. Klink bekend ! In die fabel het van die onderdane begin vrae vra en dit het gelei tot ? wysiging van “Gebod nr. 7 – ALL ANIMALS ARE EQUAL BUT SOME ANIMALS ARE MORE EQUAL THAN OTHERS”. Korrupsie vier steeds hoogty en bedrog is aanvaarbaar. Daar is weer eens kommissies wat alles wat loop, leef of beweeg, ondersoek en die nuwe “buzz words” is “STRATEGIES MUST BE IN PLACE, – WE DO HAVE A PLAN, – IT IS BECAUSE OF THE PREVIOUS GOVERNMENT.” Daar is soveel strategieë dat ons nie meer weet of dit ? nuwe strategie of ? gewysigde een is nie. In “Animal Farm I” het ? groot deel van ons land daaronder gelei, veral onder die kleurling en swart gemeenskappe. In “Animal Farm II” lyk dit asof die hele Suid-Afika op risiko is, mense, infrastrukture soos elektrisiteit, onderwys, gesondheid tot petrol. Maar, Napoleon laat weet deur sy woordvoerders dat alles onder beheer is, hulle is daagliks met mekaar in kontak en daar is planne. Die SABC nuuskanale lig die volk in.


Terug na “The Animal Farm I en II.” Beide tydperke se heersers het bydraes gelewer en verbeterings aangebring en lewer nog positiewe bydraes. Simbolies aan die fabel, die siklusse raak net korter. Mense is minder naïef, is nie meer so beïnvloedbaar nie, vra verantwoording, is krities en die huidige heersers is ook reeds omring (na net 16 jaar) met veiligheids” oppassers”, ook verhewe bo sekere norme en etiese waardes. Ons is nou deel van ? wêreldbevolking wat ? meer gebalanseerde siening bring en ons opnuut laat besef dat daar lewe buite Suid-Afrika en “Animal Farm II” is. Die diaspora sal voortgaan, net in ? ander vorm. Nie meer Exiles nie, maar opgeleide mense wat werksekuriteit en uitdagings soek en nie as tweede of derde rangse burgers behandel wil word nie – “they are not that equal than others (eie vertaling).

Ek wonder net waar dit gaan eindig ? Gaan dit wees soos die einde van George Orwell se fabel “ The creatures outside looked from pig to man, and from man to pig, and from pig to man again: but already it was impossible to say which was which.”

Profile photo of rjk

by rjk

(134) Liewe ma – Kroeg Kerk

Augustus 9, 2010 in Sonder kategorie

Dag ma

Ek sien ma hulle is weer innie nuus met die dominie wat nou innie kroeg kerk hou. Die dominie wat uit die kerk bedank het omlat hy nie van sekere dinge innie kerk hou nie, is nou weer oppie been met sy eige kroeg gemeente en hulle sing ok uit volle bors van die kerk waarvan hulle nie hou nie se liedjies.  

 

Nou hier by ons is onse dominies glad nie beïndruk met die kroeg kerk idee nie en vannie ouderlinge gaan ry nou spesifiek elke Sondag môre om seker te maak al die kroeg plekke is toe en dat onse kerk mense nie daar staan en wag dat die kerk moet begin nie of soos hulle sê om te kyk of daar nie manne is wat sommer oorslaap vannie die vorige aand om betyds by die kerk te wees nie.

 

Ekke dink dit kan ons baie geld spaar as ons kerk beginne hou in die leë plekke. Dit kan help met die geldjies wat so skaars is om die groot geboue in stand te hou. Ma, dit kos baie geld om die geboue in stand te hou want die geute breek en duiwe bemes die mure en die binnekant word net so paar uur innie week gebruik en ekke dink hier by ons is dit so 3 ure innie week.

Oom kerneels sê dat vader Jakop se regering maar die geboue kan nasionaliseer en herverdeel want dit raak nou te duur om alles te betaal. Innie kroeg is nagmaal wyn in oorvloed beskikbaar en dit is net klein genoeg vir nie te veel mense nie en die dominies kan dan sien wie is daar en wie nie en sy rou-call gat dan baie vinniger wees. Die skare is min en die wat dan daar is wil daar wees. Die orrel is ok nie nodig nie want die kroeg se orkes kan net sommer daar bly en ‘n oggend dop kry en dan speel hulle sommer vir die kerk se liedjies ok. Die manne wat in die kroeg speel is gewoonlik baie goed en het allie dinge van kitare tot by amplifiers en tromme en alles en kan sommer lekker musiek maak.

 

Dit is wat oom Kerneels nou ‘n multi purpose gebou noem, of soos Lenie sê ‘n veeldoelige gebou. Innie week sit jy daar om van jou bekommernisse te vergeet en baie van die goeters wat jou pla, te verdrink en Sondag hoor jy net dat die dominie seg dat dit okay is want ons is algar mense. Selfs die troues kan in een plek gehou word en so kan baie geld op petrol gespaar word en al die gasse wat ons aarde so warm maak word ok sommer minder.

Die kollektes kan ok werk. Innie week betaal jy sondebelasting van 10 sent op alles wat jy oor jou lippe laat vloei en hoe meer jy laat vloei hoe meer kan die 10 sente worre. Op die manier kan kan die dominie se salaris ok betaal word uit die sonde belasting en as die manne eers vannie plek hou sal hulle sorg dat hulle innie week ook die plek sal ondersteun. Hoe meer mense hoe meer vreugde en as dit beginne lol, dan kan die dominie net sê – die dop is oppie huis en dan sal daar weer vrede neerdaal.

 

Onse dominies moes maar hulle pille drink oor die idee dat daar dalk een van die dae ‘n kerk in ons kroeg gat wees en soos ma weet is die kroeg se gebou ‘n groot gebou met sitplek vir baie en daar is ‘n stoof en al die goeters wat nodig is vir kosmaak en dan kan die manne sommer na kerk net daar met hulle se familie bly sit en die Sondag middagete daar eet. Twee in een seg oom Kerneels, kerk en eet op een plek is net ‘n winskopie. En dan betaal jy sommer so rand of twee meer vir die koffers vannie kerk om alles te betaal.

 

Oom kerneels sê dat die regering lankal die kerkgeboue moes nasionaliseer het want dan kan hulle die instandhouding doen en toe dominies dit hoor was hy soos ‘n wind wat lêplek soek op oom Kerneels se voorstoep en seg dat die kerk ‘n plek van samekoms is en nog so paar anner woorde wat ekke nie so lekker verstaan het nie want oom Kerneels het my gevra om as getuie te kom insit as dominies kom net vir ingevalle daar dinge gesê word wat nie innie kroeg tuishoort nie.

Ma, lyk my die kroeg kerk kan werk. Ekke weet net nie van die koor oefening nie want die kroeg is maar raserig innie week en ekke dink nie algar wat innie koor sing kom innie week innie kroeg nie. Maar, die koor sing ok net so vier keer ‘n jaar en daar is baie anner plekke waar hulle kan oefen soos innie skoolsaal.

 

Nou ja ma, wees maar versigtig waar ma innie week is en as dit die kroeg is kan ma net weer Sondag gaan want dalk is hulle oop vir diens.

Groetnis : Bart

Liewe ma – van Bart is ook in boekvorm beskikbaar. Besoek www.woes.co.za > boekwinkel

 

Profile photo of rjk

by rjk

(133) Soweto – hier kom ons

Augustus 9, 2010 in Sonder kategorie

Dag ma – ma hulle se wêreld het my darim goed behandel met die dat ons Rugby daar gaan kyk het. Die Super spanne het mos gat speel daar in Soweto, by die Orlando stadion. Dis nou die bulle en die Stormers.

Gelukkig heet ma hulle se span die blou bulle en nie net bulle nie want soos ek by oom Kerneels hoor word bulle in Soweto geslag vir enige gebeurtenis en dinge wat die mense wil vier. Daar worre nie sommer net fees gevier nie, die mense leef die fees ok. Ek was maar katvoet hier vannie Kaap se kant om daar in die blou Pretoria te wees en nog oppie bus en trein, nie na Pretoria nie, maar van Pretoria na Soweto toe te ry.

So tussen die sokker wat ma weet ek nie so lekker kan verstaan tot by die Rugby daar in Soweto, het my bang gemaak maar nou weer ek iemand jok – die mense wat so lelike dinge skryf van Soweto is net molesmakers. Maar, toe die bus daar stop was my se bene maar lammerig want daars nie mure om die huise nie, daars ok nie alarm stelsel nie en die honde wat daar rondloop, loop net en lek aan ons sonder dat een vir ons geblaf het.

Die paaie is nie van teer nie, maar sommer net stof paaie en al wat ‘n kind is speel innie die strate. Sjoe – hier in onse wêreld is daar 6 voet mure en honde en alarmstelsels en wie weet wat alles en ons se bure ken ons net van so handjie lig as ons hulle sien. Die gesig is bekend maar ek ken nie al die name nie. Daar in Soweto ken algar vir algar en die grens drade tussen die huise hang so pap oppie grond soos wat die mense oor en weer loop gesels en kuier en koffie leen en melk en al die goeters en hulle ken algar se name. Die huise se nommers is sommer met sulke groot kwaste oppie die mure geverf, jy kan dit nie miskyk nie. Daar met my lam bene kon ek sien dat hulle van die blou bulle hou maar nie van bulle nie, want bulle is kos en blou bulle met sulke lang horings oppie kop is maar die blou bul vuvuselas van Pretoria. Vannie huise is blou geverf en toe ons daar beginne loop met onse lam bene van banggeit moes ons by elke huis gou ietsie drink uit sulke lekker ou blikbekers want die goed kan mos nie breek nie. Algar is vrinnelik en hulle sê sommer dat die Stormers nie sommer ‘n blou bul sal kan tem nie maar dis okay. Ma, die mense weet meer van ons as wat ons van onsselwers weet. Ekke vrae toe een hoe kom dit dat die vrou so baie van ons weet, is die antwoord kort – ek werk in julle se huise.

Ma, dit is nou mense met ‘n hart en nie die waarmee ons so bang gemaak worre nie. Hulle ken van ons maar ons ken hulle nie. Hulle het nie nodig vir sulke groot mure en drade ommie husie nie, want daar kyk elkeen na mekaar se goed. Een ou tannie seg toe dat sy doer van Sophie se Town kom en jare trug daar neergesit is en nou bly sy nog steeds daar. Sy sê ons kom met busse met vlae en hoedens op onse koppe en sulke snaakse streep truie en sy is bly ons kom nie met kaspers nie en blou uniforms nie. Van kaspers ken ek mos niks nie ma. Ma, die ou tannie, seker ouer as ma, sit op ‘n blik en praat die mooiste Afrikaans en dis nie baas en basie nie, maar noem ons meneer en as jy jou naam noem, dat noem hulle jou op jou naam en hulle se name is nogal baie in die Bybelse name in en daars nie ‘n boek innie Bybel waarvan daar nie ‘n naamdraer in Soweto is nie. Die Bybel se name is orals daar innie mense se name, Jakop, Moses, Maria, Johannes, maar ekke het nie ‘n naam Openbaring gehoor nie, maar vir my was dit ‘n openbaring.

Ma, toe kom ons in Vilakasie straat. Ekke het nie geweet dat die straat ‘n amperste heilige straat is nie, soos allie kerkstrate in onse dorpe. Toe leer ekke dat Madiba daar gebly het, oom Desmond Tutu en allie manne wat iewers op ‘n eiland moes gaan bly het omlat die ou regering nie van hulle gehou het nie. Daar loop ekke innie Vilakasie straat – ‘n heilige straat en ekke weet toe dat ekke baie suitjies moet loop want die straat se naam ken algar wat daar bly. Maar ma, dis ‘n vrinnelike straat met mense wat oppie stoep sit en pyp rook en bier drink en ons moes saam bier drink want hulle wil hê ons moet welkom voel in Vilakasie straat – Madiba en Tutu se straat. Madiba en Tutu is ‘n vrinnelike manne en so ook die straat en die se mense. Dis ok die straat waar die kinners mos doerie tyd so begin kwaad word het en ekke kon sien dat die kwaad issie nie meer daar nie. Algar is welkom – blou bulle en Stormers en ok die wat net soos ekke sulke lam bene as ekke gehad het. En dit was onnodig.

Maar ma – dat daar nie honde is wat byt nie, en nie hogere mure nie en mense ons sommer so lekker laat voel het, het my hart sommer ok laat lekker klop al het my span pak gekry. Die ou tannie het gesê – Bart, dis net ‘n game.

Ma, hoekom is ons so verkeerd geleer van die plek met die naam Soweto ? Ek wonner maar net en ekke wonder as hulle nou by Loftus en Nuweland met busse aankom om hulle se spanne te onnersteun, of ons ok so onse huise sal oopmaak ?

Groetnis ma : Bart

Liewe ma – van Bart is ook in boekvorm beskikbaar. Besoek www.woes.co.za > boekwinkel

Profile photo of rjk

by rjk

(132) Ek is sokker gestremd

Augustus 9, 2010 in Sonder kategorie

Dag ma

Daar by ma hulle is alles mos nou desedae blou. Ek hoop ma hulle sien darem nog die hemel se blou anners gat dominies nie daarvan hou as ma hulle in die blougeit die hemel mis nie. Die hel is mos nou ‘n anner kleur seg dominies en onse ou volkie moet mos maar Noord kyk en die blou hemele raak sien.

 

Ai ma, en nou is dit die sokker en ekke is mos nou van hoeka se dae ball teruggetrokke, van ‘n rugby baall, krieket ball, tennis ball en wie weet wat se balls nog alles. Ek kan die goeters nie skop nie, of vang en dis omlat die onnerwysers doerie tyd vir my gesê het dat ekke ball teruggetrokke is en liewers vannie die ronne goeters moet wegbly. Hulle het mos gesê dat ek nes ‘n yskas is, as my deur toe is, is my liggie ok af. Maar ekke geniet die sokker en was hier by een van die vuvu wedstryde waar die plestiek trompet so geplaas worre en hulle roep dit die vuvisela of iets in dier voege. Oom kerneels is glad nie die ding goed gesind nie en sê FIFA staan vir From Italy For Africa. Alles wat ons mos nou dra moet geel wees en ons moet die Bafana Bafana onnersteun. Die oudjies het hulle se kant gebring maar die rysies was darim te lank en na twee weke was die tier in hulle se tenk hoeka op en nou sê Oom kerneels dat hulle baie betaal worre vir die drie kere wat hulle so die veld moes ronddraf.

 

Ma, ek is mos nou nie anti dinge nie en Oom kerneels is nou anti alles. Anti sokker, anti FIFA, anti regering omlat die onse gelde so steel, anti kerk, anti bloubul en hy skreeu nog vir die Griekwas doer van Kimberley se geweste, ai tog. Maar dominies en sy span het elke week in onse kerkbrief so stuk geskrywe oor die sokkerlande en aan watter gelowe hulle behoort en hoe ons tog moet bid dat hulle die verkeerde gelowe sal los terwyl hulle hier by ons is. Ons is mos ‘n kerklike land en die sondae se sokker is nou vir dominies net te veel en sê dat daar mense is wat uit hulle se grafte sal opstaan as hulle moet sien hoe ons sondae nou ok sokker speel en met die vuvuselas blaas. Maar die plestiek trompette maak ‘n mens se ore seer ma. Ek het pluisies ingeprop maar dit klink nog soos ‘n klomp bye wat ‘n nuwe nes en ‘n nuwe boom gekry het en na die wedstryd was my kop soos ‘n singende en dronk bye en die gedreun van die bye was nog vir dae in my se kop.

 

Maar so gepraat van die wat in hulle se grafte sal omdraai. Oom kerneels se hoeka dat hy dink dit dit sal ‘n goeie ding wees want ons ou nasie soek na mense wat die tou kan vat en kan voorloop en die wat steeks is sal neuk om hulle weer op koers te kry. En Japie seg weer dat Oom kerneels nie moet worrie nie want hier is nou twee singende mense wat die volkie van ons so tussen die anti dit en dat sal uitlei en dis nou die groep wat hulle “Die Antwoord” roep en “Jack Sparrow” wat so met die taal en dinge saam die mense laat lag en dan is daar ok nog Steve Hofmeyer wat die nasie bou en as hy tyd het so toespraak of drie op kerkplein daar in ma hulle se geweste gee, nes ‘n wafferse politieke man.

 

Hier oppie dorp gat dit goed behalwe dat onse paaie so stukkend raak en niemand weet wie is nou dronk en wie nie want algar ry so heen en weer oor die pad om hulle se pad deur die gate te kry en hier is baie ma. Onse dorpie was nie oppie kaart van FIFA toe allie mooi en wye paaie gebou is nie maar ons kla nie. So tussen die gate innie paaie en oom kerneels wat oppie oorlogspad is oor die FIFA storie gat dit nog eintlik goed. Dominies is net bekommerd oor die kerk wat nou so geel raak en die wit gepleisterde mure en grafte nie meer so lekker gesien kan worre nie en ekke dink dis weer ‘n goeie ding want nou kan niemand meer sê hiers mense wat soos wit gepleisterde grafte rondloop nie want alle mure rondom die kerk is nou geel en dis net die hout en die preekstoel wat nog so bietjie na hout lyk. Maar daar nie geld om die dinge te skuur en te verf nie want doen ons dit kan die dominies nie hulle se geld aan die einde van die maand kry nie.

 

Nou maar ma, ma moet mooi loop en bly weg van die plestiek trompette vir ma se ore.

 

Groetnis : Bart

Liewe ma – van Bart is ook in boekvorm beskikbaar. Besoek www.woes.co.za > boekwinkel

 

Profile photo of rjk

by rjk

(131) My skelet met die stuk yster in

Junie 5, 2010 in Sonder kategorie

Dag ma.  Ek sien ma se span is sommer weer die bul van die rugby wêreld en het ok uitgewyk na die weste van Pretoria na die vuvisela wêreld.  Ons het weer Pinkster gehad en hier was ‘n dominee daar van ma hulle se wêreld wat elke aand die kansel so geruk en pluk het.  Die man het my skoon bang gemaak nes oorle dominies Coetzee met sy harde stem. 

Die dominies het begin om te vertelle hoe dom onse kinders is want hy het gelees in die Rapport dat onse kinners dom is en dat hulle ‘n groot opname gedoen het onner die kinners en verskriklike antwoorde gekry het soos dat die nasionale volkslied die Quasi Sikelele Africka is, die nasionaal dier die olifant is in plaas van die Springbok, die mossie die nasionale voël is in plaas van die Bloukraanvoël en die boom van onse land die Gumtree is in plaas van die Geelhout boom en dan is die nasionale vis die goudvissie in plaas van die Galjoen..  Hy was woedend dat onse kinners nie die regte dinge weet nie –  ek het nie geweet hulle mag die Rapport lees nie – dis mos sonde.  Hy het gepreek en ons se ma’s en pa’s aangespreek dat ons dit toelaat want as die kinners nie eers dit ken nie, hoe gat hulle die Bybel ken.  Hy wil nie eers daaraan dink nie, maar ekke sê weer die Bybel is so dik boek dat onse mense nie alles kan onthou wat daarin staan nie en ook nie al die konings se name en wie het wie doodgemaak en wanneer nie en wie het hoeveel vroue gehad nie en al die goeters.  Ons kan dan nie eers onthou hoeveel vroue en kinners vader Jacob Zuma het nie, wat nog te sê vannie Bybel se konings.

Maar ma, die tweede aand was erg.  Daar is ‘n pastoor of doktor of iets wat boeke skryf oor die 5 minute voor mense moeder aarde groet en die 5 minute daarna.  Lyk my dis die belangrikste 10 miniute van ‘n mens se lewe.  Hy het hard gepraat oor die 5 minute voorlat mens groet want lyk vir my daarna is dit tiekes en goodbye want dan kan niks veranner nie.  Jy is of innie hel of innie hemel for keeps. 

Maar ek het toe met die teedrinkery saam na die kerk met die dominies gepraat en wou meer weet oor die 5 + 5 idee wat so uit die Bybel kom.  Wat gat ek doen want my een been het mos die stuk yster in nadat ek vannie windpomp afgeval het met skroewe en al en nou weet ekke nie of yster innie die hemel of die hel toegelaat gat worre nie.  Ekke wou ok weet hoe dit werk om daar te kom want onse bene word begrawe of verbrand en as dit so is, hoe gat ons in die hemel of hel oor die weg kom want ons pak mos nie ‘n suitcase in as onse tydjie hier verby is nie.  Maar ma, die dominies vat toe eers so sluk water en hoes en ekke vra toe maar verskoning dat ekke sulke dom vrae vra, maar dis maar hoe my kop werk en ekke sluk toe maar die warm tee vinnig af sodat my keel rooi gebrand was.  Ek was toe nog meer bang virrie die man.  Hy proes en sê ons moet soos kinners glo en ons nie steur aan al die detail nie.  Ma, ek glo soos ‘n kind maar dink darem ook oor die dinge veral wanneer die dominies so ernstig praat en die kansel so met sy hande beetkry en skud om te kyk of die skroewe gat hou en ons algar rêrig bang gepraat het.  Die 5+5 minute gat nie so lekker by my af nie en my se kop is darem nie klein dat ekke nie kan dink nie en hy sê ok vir my dat ons algar eendag gat opstaan en toe ek vra wat dan wat die wat innie see dood is, sal hulle eers moet swem tot by die naaste strand of die wat in ongelukke doodgebrand het of soos oorle neef Gawie wat outtyd terug innie myn toegeval was, sal daar ‘n tonnel wees en toe weet ekke dat die dominee hiervan hou nie en ekke op die verkeerd stasie afgeklim het.  Hy het nog gehyg en Bybeltekse aangehaal maar ekke kon sien, Bart, jy is nou innie verkeerde geselskap en dat die slim mense nie soos ons dink nie.

Maar ma, ekke dink maar net soos ekke dink en raak nou bekommerd oor allie dinge wat gepreek worre en ons ons so oor bekommerd.  Ekke dink nie die Here sal so met my gepraat het nie en dalk sal ek eendag die kans kry, met die stuk yster en skroewe in my been en al om ‘n antwoord te kry. 

Of dalk weet ma ?

Mooi loop ma, want ma het ok mos yster kniege.

Groetnis  :  Bart

Liewe ma – van Bart is ook in boekvorm beskikbaar.  Besoek www.woes.co.za > boekwinkel

Profile photo of rjk

by rjk

My Gebed Vir Die Week

Maart 13, 2010 in Sonder kategorie

Here

 1. Dankie dat U onpartydig is en omgee vir alle mense.  Ons is so geneig om mense te klassifiseer dat ons vergeet dat U die skepper is – Hand. 10
 2. Dankie dat U ‘n versoenende God is ongeag dit wat ons gedoen het.  Ons skuldgevoelens kry baie keer die oorhand oor dit waaraan ons niks kan doen nie – Eseg. 16
 3. Dankie dat U nie vir altyd kwaad bly vir ons nie.  U vergewe ons elke oomblik van die dag – Jes. 43, 44, Miga. 7

Here

 1. Leer ons geduldig wees in ons daaglikse omgang met mense.  Deur ons gedrag is ons U getuies.
 2. Leer ons om ander mense met respek te behandel en so U versoenende boodskap uit te dra.
 3. Leer ons vergewe soos U ons vergewe.  Here, ons sukkel tog so om ander mense te vergewe.