Nuwe Internasional skuif na Konservatisme agv “Gatvol”

November 25, 2016 in Uncategorized

Twee prominente gebeure in die internasionale omgewing wat veral “vrees” laat ontstaan oor ‘n reaksionëre sneeubal effek internasionaal, wat dan veral die sg ver regse groeperinge in plekke soos Europa sou baat, is onlangs skerp gekritiseer, ook hier in Suid Afrika.

Beide Brexit en Donald Trump is ingevolge die “politieke korrekte” politieke omgewing, waarbinne die internasionale gemeenskap as die heersende dogma opereer, as sleg vir die wereld in die algemeen veroordeel.
Maar is dit rasioneel om dit as sodanig te sien. Die klimaat van politieke gedienstigheid, in beide die VSA en Europa, veral ten gunste van die Moslem vestiging in sulke lande, en die aandrang dat hulle nie bloot geassimileer moet word nie, maar inderwaarheid dieselfde gegun word as in hul eie lande. Dit is egter, volgens die meerderheid van die bevolking wat stem, bedreigend vir hulle eie waarde stelsels en beginsels. Neem byvoorbeeld die kwessie van geloof, waar alla gelowe verbied moet word, aangesien hierdie moslems dan ontuis sou voel. Baie soos die voorstaanders van die #fees must fall- beweging in Suid Afrika, waar die heersende sg westerse en kolonialistiese “gevoel” verwyder moet word. Dit natuurlik by veral universiteite, waar reeds ‘n aansienlike meerderheid swart studente studeer.
Internasionaal wil dit dus voorkom asof die hele politieke korrektheid beginsel, soos gevestig deur sg liberale denkwyses, sy raklewe oorskry het en dui hierdie uitslae op die “gatvolgeit” van die gewone burgery. Daar word nou in beide Brittanje en die VSA deur die liberales gehuil oor demokrasie wat nou nie die finale antwoord kan wees nie, want dit gee dan aan sg onkundiges en “barbare” die geleentheid om hulle wil op ander af te dwing. Klink bietjie vergesog in die lig van die liberales wat ook hulle politeke korrektheid op ander afgedwing het en ja, ook deur die demokratiese proses. Soort van my reg is meer reg as jou reg.

Tesame hiermee natuurlik ook is daar kommerwekkende aanduidings van pogings tot staat kaping in beide gevalle. By Brexit die groot banke in Europa, en by die Hillary Clinton geval, as mens sin maak van die sg “gelekte” e-posse, dat daar ook banke soos City Bank betrokke was by aanwysing van kabinetslede ens. Die VSA se stelsel van politieke druk groeperinge en gepaardgaande befondsing van verkiesing veldtogte lei natuurlik amper noodwendig hierna toe.

Dit wil tog blyk, as mens dit in ag neem, dat onafhanklike presidente soos Trump, dalk net baie goed vir die VSA kan wees, so ook die persone wat vir Brexit verantwoordelik was. (Volgende is natuurlik Frankryk-hou maar die verkiesings dop). Daar sal beslis ‘n meer ingwaartse beleid wees, maar dalk het die wereld juis dit nodig, siende dat die grootste ontsteltenis van die internasionale finansiële instellings kom (mag mens se die geldmag?) en die nodigheid om die wereld in ‘n nuwe rigting te stuur. Verandering is nie noodwendig altyd sleg nie.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *