2019 | Dankie | Thank You

December 23, 2019 in Uncategorized

Ons het aan die einde gekom van ‘n jaar met besondere hoogtepunte, maar ook uitdagings.  Die grootste uitdaging was die afsterwe van Rudolf Bezuidenhout, wat die afgelope 10 jaar as kinderhuishoof ‘n vaderfiguur was vir ons kinders en ‘n leier vir die personeel.

Ons wil vir elke donateur, maatskappy en vrywilliger bedank wat betrokke is by die kinderhuis. Dit is ‘n wonderlike voorreg om saam met julle na die 144 kinders in ons sorg om te sien.

Ons is ook bevoorreg om ons nuwe hoof Jan Slabbert van 1 Januarie 2020 by ons te verwelkom.  Hy is ‘n geoktrooieerde rekenmeester. Met sy rekenkundige kwalifikasies, barmhartige hart en bestuursondervinding glo ons hy gaan baie waarde toevoeg tot die Durbanville Kinderhuis.  Hy is ook ‘n gewaardeerde vrywilliger wat reeds ‘n groot bydrae gemaak het tot ons tienerseuns se lewens.

Ek deel graag ‘n uittreksel uit ‘n onderhoud wat Sig met hom gevoer het:

“Ek en Celia het die voorreg om ná amper 20 jaar in Durbanville, in die Moederkerk, 4 kinders deur die skole en leef, werk en speel in die Durbanville omgewing, ons intrek te neem by die Kinderhuis, as bekendes van die dorp. Die ondersteuning en aanmoediging wat ons uit verskillende oorde uit die gemeenskap ontvang, laat ons nederig en baie dankbaar.

“Ons hoop ons kan die Durbanville Kinderhuis verder uitbou tot ‘n juweel, waarop die Durbanville gemeenskap opreg trots kan wees. 

Ons besef daar is ‘n groot taak wat voorlê, wat party dae moeilike vrae vir ons gaan vra, maar ons gaan ons bes doen om die Here toe te laat om self die kinderhuis te bou, ons wil maar net Sy en Durbanville gemeenskap se hande en voete daar wees.”

Ons sien daarna uit om weer in 2020 saam met julle ‘n verskil in sorgbehoewende kinders se lewens te maak.

We have come to the end of a year with special highlights, but also challenges. The biggest of biggest challenge was the death of Rudolf Bezuidenhout, who for the past 10 years, was a father-figure for our children and a leader for the staff.

We would like to thank every donor, company and volunteer involved with the Durbanville Children’s home. It is a wonderful privilege to, with you, take care of the 144 children at the Home.

We are also privileged to welcome our newly appointed manager, Jan Slabbert, from 1 January 2020. He is a Chartered Accountant and with his accounting qualifications, compassionate heart and management experience we believe he will add great value to the Durbanville Children’s Home. He is also a valued volunteer who has already made a huge contribution to the lives of our teenage boys.

I would like to share an extract from an interview Sig had with him:

“Delia and I have the privilege of moving to the Children’s Home, after almost 20 years in Durbanville, part of the church, 4 children through the schools and living, working and playing in the Durbanville area. The support and encouragement we receive from various sectors across the community leave us humble and very grateful.

“We hope we can further develop the Durbanville Children’s Home into a gem of which the Durbanville community can be proud off.

“We realise there is a great task ahead, which will some days ask us difficult questions, but we will do our best and allow the Lord to build the Durbanville Children’s Home in His name.  We just want to be His, and the Durbanville Community’s, hands and feet at the Home.”

We are looking forward to making a difference, with your support in the lives of the 144 vulnerable children that call Durbanville Children’s Home their home.

Ons mis oom Rudolf | We miss oom Rudolf

July 15, 2019 in Uncategorized

Oom Rudolf

Ons wil graag hierdie spesiale storie van een van ons personeellede met u deel.

“Ek was besig op my rekenaar toe sy my kantoor binnestap, geklee in ‘n kort sportbroekie met ‘n helder hempie. Dis die eerste keer dat sy na my kantoor toe kom. Sy kom staan vas teen my en vra: “Mis tannie vir Oom Rudolf?”

Ek is bietjie onkant gevang, maar antwoord: ”Natuurlik mis ek hom”.

Sy begin in die boks met promosiemateriaal op my tafel krap.

Ek skraap die moed bymekaar en vra haar: ”Wat mis jy van Oom Rudolf”.

Die antwoord kom vinnig: “Alles tannie”.

“Maar wat mis jy die meeste?” vra ek.

Sy glimlag en antwoord skamerig: “Dat hy altyd met my gepraat het”.

Wat ’n wonderlike nalatenskap het Rudolf nie vir ons kinders gegee nie. Sy afsterwe laat ‘n groot leemte, maar hy sal voortleef in ons kinders se lewenstories.

Borg ‘n kind – R100 per maand maak ‘n enorme verskil.

http://durbanvillekinderhuis.org.za/

One of our staff members shared this story.

She walked into the office and asked: “Do you also miss oom Rudolf?”

“I do,” I said. “What do you miss about him, though?”

She smiled shyly: “He always spoke to me.”

Sponsor a child – R100 per month makes a large difference.

http://durbanvillekinderhuis.org.za/

#BorgNKind | #SponsorAChild

May 30, 2019 in Uncategorized

(Afrikaans below)

Sponsor a child, help build a better society in South Africa.

How?

 • Donate R100 or more per month.
 • Get linked to a specific child.
 • You will be able to correspond with the child and view basic info of the child online.
 • You will be allowed to brings gifts and/or cake for the child’s birthday.

Click here to help.

www.durbanvillekinderhuis.org.za

Borg ‘n kind, help bou aan ‘n beter samelewing in Suid-Afrika.

Hoe?

 • Skenk R100 of meer per maand.
 • Word gekoppel aan ‘n bepaalde kind.
 • Jy sal met die kind kan korrespondeer en sekere basiese inligting aanlyn kan sien oor daardie kind.
 • Jy sal tydens hulle verjaarsdag ‘n geskenk en/of koek kan kom aflewer.

Klik hier om te help.

www.durbanvillekinderhuis.org.za

#100yearsinDurbanville | #100jaarinDurbanville

May 30, 2019 in Uncategorized

Die Durbanville Kinderhuis is hierdie jaar reeds 100 in Durbanville. Ons het die feesjaar afgeskop met ‘n swierige bal. Baie dankie aan almal wat bygedra het tot die aand se sukses, ons het ‘n baie goeie inkomste gekry vir die Kinderhuis! (Sien hieronder.)

Klik hier vir meer foto’s.

The Durbanville Children’s Home has now been in Durbanville for 100 years. We have begun the celebrations with a wonderful ball. Thank you to everyone who has contributed to making this such a succes and for making sure that we have managed to bring in a sizeable amount of money for the Home. (See below.)

Click here for more photographs.

Baie dankie aan die volgende borge. | Thank you to the following sponsors.

 • Sorrento Events
 • Afrimat Limited
 • Belmond Mount Nelson Hotel
 • Restio Labs
 • Schneider Galloon Reef & Co
 • To-Nett’s Flowers • Décor • Hiring
 • Transport Telematics Africa – TTA
 • Durbanville Hills Wine
 • Junior Campus – Private School
 • Le Manoir de Brendel
 • MK Freight Systems
 • Tru-Temp Air Conditioning
 • Vesquin Trading
 • Aquila Private Game Reserve
 • Deetlefs Wine Estate
 • Land Rover Cape Town
 • The Cape Leopard Trust
 • Diemersdal Wine Estate
 • Maastricht Wines
 • Boschendal
 • DGB
 • Le Franschhoek Hotel & Spa
 • Van Lovern, Robertson Wine Valley
 • Bloemendal Wine Estate
 • Groenland
 • McGregor Wines
 • Nitida
 • Chocolates by Tomes – Cape Town
 • Rupert & Rothschild Vignerons
 • MannaBay
 • Groot Constantia
 • Krone
 • Signal Gun
 • Anthonij Rupert Wyne
 • De Grendel Wine and Restaurant
 • Landskroon Wines
 • Simonsig
 • Taleni Africa Tourism Holdings, Namibia

Tot sien Oom Rudolf | Thank you

May 30, 2019 in Uncategorized

Rudolf Bezuidenhout, die Hoof van die Durbanville Kinderhuis, het op Vrydagaand, 10 Mei 2019, heengegaan.
“Oom Rudolf”, soos die kinders hom liefdevol genoem het, laat ‘n groot leemte in die harte van ons personeel en kinders.
Ons harte gaan uit na sy vrou, Annemarie en sy twee dogters, Cenette en Danielle.

***

It is with great sadness that we inform you of the passing of Rudolf Bezuidenhout, the Principal of the Durbanville Children’s Home.
“Oom Rudolf”, as the children fondly called him, passed away on Friday the 10th of May 2019. He leaves a huge gap in the hearts of our staff and children.
Please keep, his wife Annemarie and his two daughters, Cenette and Danielle in your thoughts as they go through this difficult time.

Sy nuwe reis begin

April 25, 2019 in Uncategorized


Ek sien hom langs sy Corsa Lite staan: “My eerste voertuig…wat ek met my eie geld gekoop het”, verklaar hy trots.
Vandag staan Tom voor my as ʼn jong onafhanklike man, ’n baie ander persoon as die skaam en bang seun wat die eerste keer deur die Kinderhuis se hekke gestap het.
“Dit is nogal moeilik daar buite,” vertel hy my.
Tom is nou ‘n gekwalifiseerde loodgieter en het werk gekry in ’n klein dorpie buite Kaapstad.
Hy mis die Kinderhuis en waardeer die opleiding en geleenthede wat hy gekry het. Hy praat met groot entoesiasme en humor oor sy tyd in die Kinderhuis se Oorbruggingshuis.
Die Oorbruggingshuis bied ʼn geleentheid vir ons kinders (18 jaar en ouer) om in ʼn ondersteunende omgewing verder te studeer en werk te kry. Tom se spontane vertellings laat my wonder watter kattekwaad hulle alles aangevang het. Terselfdertyd word ek daaraan herinner dat ons almal die nes moes verlaat en ja, ons het ook soms kanse gevat. Tog het ons die ondersteuning gehad van ‘n ouerhuis.
Tom het hierheen gekom vandag om totsiens te sê voordat hy die grootmenswêreld aanpak, want die Durbanville Kinderhuis is sy huis. Tydens sy verblyf by ons was hy in staat om sy ma op te spoor en bande met ander familielede te versterk, hy het die vaardighede aangeleer om boelies te hanteer en het geleer dat dit altyd die beste is om die waarheid te praat. Tom het daardie vaardighede geneem en homself ontwikkel tot ‘n jong man, waarop enige ouer trots sal wees.
Deur u bydrae, het u ook vandag vir Tom gehelp om ’n sukses van sy lewe te maak. Baie dankie vir u betrokkenheid. Sonder u hulp sou ons dit nie kon doen nie.

***

Wil u kinders soos Tom help? Klik hier om ‘n kind te kan borg.

Besoek ons webwerf: http://www.durbanvillekinderhuis.org.za/

Durbanville Children’s Home Trail Run on Youth Day

June 12, 2017 in Uncategorized

We invite young and old to join us for a trail run on Youth Day, 16 June.

Venue: Vergenoegd Wine Estate

Date: Youth Day, 16 June 2017

Time: Registration starts at 07:30, the run will start at 09:00

Distances: 3km & 5km

Cost: R100 p/p

We hope to see you there!

For more information on this event, please visit our Facebook page or contact Angelina at 021 975 6822 or email events@durbanvillekinderhuis.org.za

National Colours for Durbanville Children’s Home Star

April 20, 2017 in Uncategorized

One of our girls has been awarded national colours for rock climbing. Here she is showing off her skills.

We are super proud!

A number of our children are climbing under the guidance of the Mountain Club of South Africa and since 2014 sixteen children from the Durbanville Children’s Home attended training sessions on alternative Friday afternoons. Our youngsters showed excellent progress and five of them were selected to become members of the Top Out Climbing Club. Rock climbing has become a great emotional outlet for some of our children and it has motivated them to become the best at this challenging sport!

Well, now we have some of the very best in the country living under our roof.

One of our fifteen-year old girls has just been awarded her Junior Protea Colours. She has achieved this thanks to coaching by Top Out Climbing Club and the administration of Western Cape Climbing.

We were overwhelmed when we received the following letter from the South African National Climbing Federation:

Congratulations! Following your participation at the National Boulder Series Championship held on 1 and 2 April 2017 at City Rock Cape Town, you have been selected to represent South Africa in Sport Climbing, in the boulder discipline, at the 2017 IFSC Youth World Championship Innsbruck, Austria.

As the SANCF is an official SASCOC member you will be representing South Africa in Junior Protea Colours at this international championship.

She worked so hard for it and we would love to send her to Innsbruck to represent South Africa. Should you like to make a donation please mail Johanna Strauss at jstrauss@durbanvillekinderhuis.org.za, or call her at 021 975 6822.

Our star shining on a wall.

Twee Oseane: Kaalvoet vir ons kinders

April 19, 2017 in Uncategorized

Die Durbanville Kinderhuis se kaalvoetambassadeur het die naweek die nuus gehaal toe hy die Old Mutual Twee Oseane Marathon oor 56 km kaalvoet gehardloop het.

Izak de Vries het namens die Durbanville Kinderhuis se hardloopklub, #runFAST, deelgeneem. Sy klublid, Peter Taylor, het die ook afstand kaalvoet gehardloop – Taylor het dit gedoen vir die Gidshondvereninging.

Op 17 April het Denique Smith oor dié twee berig. Lees die volledige berig op Netwerk24 hier:

Izak het aan haar gesê:

Ek het besef ek kan langer afstande kaalvoet hardloop. Daarna het my klub vir my gesê as ek dit gaan doen, is dit die moeite werd om ’n liefdadigheid daaraan te koppel. Ek is vir jare lank nou al betrokke by die Durbanville Kinderhuis, en ek het hulle gekontak en gevra of ek namens hulle kan hardloop. Hulle het my onlangs ’n ambassadeur van die kinderhuis gemaak.

Ons hardloopklub, #runFAST, het nou mooi hempies, maar van ons atlete het nog goeie hardloopskoene nodig.

Klik hier om uit te vind hoe jy kan help.

Bronwyn and Jana feature in Modern Athlete

April 17, 2017 in Uncategorized

Bronwyn George and Jana van Rensburg, together with Jana’s husband Jacques, are featured in the April 2017 edition of Modern Athlete.

Until recently Jana was an integral part of our fundraising team and she got our trail runs started.

At our first trail run Bronwyn George proved his mettle and Jana’s husband, a keen trail runner, took the young man under his wing.

Bronwyn has since expanded his horizons by clocking a third position in the South African Schools Cross Country Championship.

Jana too has flown off to bigger vistas, but we are very happy to see these familiar faces in Modern Athlete.

Click on each the pictures below to enlarge them in order to read the text, or you can read the magazine online:

http://www.modernathlete.co.za/magazine

This story features on pages 19 and 20.