Word Afrikaans deur meertaligheid bedreig?

May 7, 2016 in Uncategorized

Dit is ‘n baie geldige vraag. As Afrikaanssprekende is ek ook erg begaan oor Afrikaans en Afrikaans se toekoms. Ek dink ons moet dalk nog ‘n vraag vra. Wat verstaan ons onder meertaligheid? As dit die oppervlakkige soort meertaligheid is waar ek so elke derde woord Afrikaans ingooi om dit so soort van ‘n Afrikaanse geurtjie te gee, ja, dan sal Afrikaans bedreig word. As dit goeie funksionele meertaligheid is en die taal volwaardig hanteer word, dan sal dit eerder tot Afrikaans se ontwikkeling en behoud lei. Die ander kant van die munt: ons moet ook nie oneerlike meertaligheid bedryf om Afrikaans te bevorder nie.

Hoekom kan ons nie die bevordering van Afrikaans van eerlike meertaligheid skei nie?

Afrikaans word nie in isolasie gepraat nie. Daar is tog ander tale wat elke dag rondom ons gepraat word. Dit is die realiteit van die wêreld waarin ons leef, selfs die gewaande enkeltalige lande word toenemend meertalig.

Afrikaans lê nie net in die behoud van moedertaalsprekers nie, maar ook in die uitbreiding van ‘n tweede- en derdetaalsprekersgroep van Afrikaans. Hoe wil ons goeie verhoudinge bou as ons net Afrikaans en Engels praat? Ons wil so graag erkenning aan Afrikaans gee, maar ons doen nie moeite om ander Afrikatale aan te leer nie. Hoekom sal ander mense moeite doen om Afrikaans aan te leer?

Afrikaans gaan nie bevorder word deur meertaligheid af te skiet nie. Afrikaans word bevorder deur jou kinders Afrikaanse onderrig te gee, Afrikaans te praat, te sing en te luister, deur akademiese artikels in Afrikaans te publiseer, deur vriendelik Afrikaanse diens te verlang, deur Afrikaanse skrywers te ondersteun, en so kan ek aangaan. Afrikaans word nie bevorder deur ‘n Afrikaanse muur om ons te bou nie.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *