Zuma, seks en dit wat smeulend is

Februarie 17, 2010 in Sonder kategorie

Hoekom is almal so op hol oor Zuma se sekskapades? Ek keur sy seksuele gedrag ook nie goed nie, maar ek ken hom nie persoonlik nie en dit het dus weinig, indien enigiets, met my uit te waai.

Wat baie met my, en met elke landsburger, uit te waai het, is dat Zuma, gesien die wolk wat myns insiens nog steeds rondom die wapentransaksie oor sy kop hang (hy het hom nooit in ‘n hof teen die klagtes verdedig nie), hoegenaamd president is, dat die gesag van die regbank weens die gebeure wat daartoe gelei het ernstige skade berokken is, dat Zuma ooglopend mense wat deur die korrupsieklagtes heen onvoorwaardelik lojaal teenoor hom was en hom onkrities bly steun het met sleutelposte beloon, en dat hy en sy party totalitêre magsaansprake maak deur te beweer dat God aan hul kant, en Zuma die een of ander soort messiasfiguur, is.

Zuma se presidensie bedreig Grondwetlike demokrasie in Suid-Afrika. Daarteen gemeet, weeg selfs die ondoeltreffendheid van sy regering en Zuma se swak leierskap taamlik lig. Party regerings kry meer reg as ander, party maak meer foute as ander, maar hier gaan dit nie net oor suksesse en mislukkings nie, maar om iets baie meer fundamenteels: ‘n gebrek aan respek vir die demokratiese spel as sodanig. Deur op Zuma se sekslewe te konsentreer – wat op voorspelbare wyse weer tot “onthullings” oor die sekslewe van opposisielewe gelei het – trek net die aandag af van dit wat regtig polities belangrik is.

Interessant ook dat die kritiese reaksie deur die kerke veel skerper is wanneer dit by Zuma se buite-egtelike verhoudings kom as wanneer dit oor sy en sy party se magsmisbruik en totalitêre aansprake gaan. Selfs daardie skokkende uitsprake oor die ANC se “mission from God” (om die Blues Brothers aan te haal) het maar ligte reaksie van die kerke uitgelok, en baie kerke het selfs daardie aansprake entoesiasties beaam. Hier gaan dit nie oor enkele oortredings nie, maar oor ‘n soort afgodery. Tog reageer die kerke skerper op eersgenoemde as op laasgenoemde.

Ons Suid-Afrikaners se preutsheid gaan ons nog duur te staan kom. Terwyl ons die spreekwoordelike viool speel (dis nou om ons in Zuma, Steve of Joost se sekslewe te verlustig), is Rome al goed aan die smeul.

* Stuur ’n e-pos met die woord “Ja” in die onderwerpveld na [email protected] om oor nuwe inskrywings op hierdie blog ingelig te word.

20 antwoorde op Zuma, seks en dit wat smeulend is

 1. Ja, ek dink dis preutsheid. Mense se seksgedrag word nie deur die “voorbeeld” van openbare figure bepaal nie. Mense wat Zuma se tipe gedrag goedkeur, sal dit toejuig, mense wat dit afkeur, sal dit veroordeel. Laasgenoemde gaan dit nie skielik goedkeur omdat Zuma dit doen nie. Daar is baie erger dinge wat Zuma doen – dinge wat ons almal se alledaagse lewe raak – waaroor ons bekommerd behoort te wees. Vigs-bangmaakpraatjies is gewoon teenproduktief.

 2. Wat nie ontken kan word nie – daaroor het jy gelyk – is dat iets so “ondenkbaar” nie vanself gaan gebeur nie; dit gaan ‘n reusepoging verg. Maar die wil en die energie is daar. So ook heel praktiese, konkrete planne. Hier kom ‘n ding.

 3. Die alleregste is dat Zuma dit, wat die gewone mens in Europa oor Afrika dink (…maar nooit openlik sal sê nie…), so ongelooflik en hard bevestig. En nog iets is te erg vir woorde: Die “thundering silence” oor die saak van Mandela. Hoekom praat ie man nie? Dit kan net mooi niemand verstaan nie.

 4. Ek stem 100 persent saam. Sou iets wou byvoeg van ons Suid-Afrikaners se reg om klippe te gooi en onwilligheid om te vergewe, maar ons laat dit daar.

 5. Inderdaad. Dis darem so lekker om klippe te gooi …

 6. In watter opsig reken jy bevestig hy vooroordele oor Afrika? Deur sy seksuele gedrag? Ek dink nie Zuma is meer losbandig as sommige Franse, Italiaanse en voormalige Amerikaanse presidente, om maar enkele voorbeelde te noem, nie. Die korrupsie en ondermyning van die demokrasie? Nogmaals is dit nie uniek aan Afrika nie; Bush het hom byvoorbeeld net so skuldig daaraan gemaak. Wat wel waar is, is dat sulke optrede, wanneer dit van Afrika kom, dikwels deur Westerlinge (en wittes in SA) as “tipies Afrika” vertolk word. Ook dit, meen ek, trek die aandag van die ware kwessie af. Korrupsie is korrupsie, magsmisbruik is magsmisbruik. Waar dit voorkom – en dit kom op baie plakke, en op alle plekke met tye, voor – moet dit uitgewys en bestry word.

 7. Julle is reg, maar,kom ons stel dit so: Suid-Afrika het skielik ‘n swart regering waarvan sommige regeringslede net so korrup is en net so seksbesete is soos sommige regeringslede van, sê, die VSA of selfs van Switserland (Verskoon hier die vraagteken oor seksbesete Switserse regeringslede, ek moet glimlag…) Sou dit nie ‘n ware, ‘n ongelooflike verbetering van regeringskwaliteit vir Suid-Afrika wees nie?!

 8. Ek is nie seker ek verstaan wat jy bedoel nie?

 9. Maklik, Gerrit, maklik: Korrupsie is daar altyd, en ander dinge ook. Maar, dit kom op die skaal daarvan aan. En hier het Zuma – of hy dit nou wil weet of nie – eenvoudig geweldig oordryf. En dit is juis die probleem van Afrika, dat baie mense dink dat Zuma en sy maats op die “Gravy Train” die maatstaf van almal is, moet wees, want niemand in Afrika sê iets daarteen nie. Daar is talle voorbeelde vir hierde houding, (dink maar net aan Zimbabwe…)en dit maak seer. As Zuma op TV verskyn, lag die mense hier. Niemand neem hom ernstig op nie. En dit kan Suid-Afrika eintlik nie bekostig nie.

 10. Daardie uitlag, betoog ek hierbo, het minder te doen met Zuma se politieke misstappe (waarop ek graag die fokus sou wil he), en meer met die feit dat hy ‘n dansende, tradisionele swart poligamis is – dit berus op ‘n tipies Europese neersien op die “primitiewe”, wat deur baie Afrikane geinternaliseer is. Intussen het Switserse mans oor die algemeen nie minder vroue nie; hulle trou net nie met hulle nie …

 11. Dalk is die probleem heel anders: Moet – einige – land werklik deur ‘n president of eerste minister vir geweldig baie geld verteenwoordig word en moet van sy doen en late op die kwaliteit van sy pogings om te regeer gesluit word? Kyk tog net na die banke wêreldwyd: Hulle werk met geld, baie geld. Maar almal is baie netjies aangetrek en dans nie op die straat nie, want dan sou die kliente hul vertroue in die bank verloor. Dalk is die Switserse stelsel glad nie so sleg nie: Daar is glad nie ‘n president of eerste minister nie, die sewe Bundesrade ruil die “joppie” elke jaar en het dan ook nie meer te sê as die ander ses Bundesrade nie. En, die volk dwing sy eie mening tog te graag in die kele van die Switserse politici af…

 12. Ek stem 100% met jou saam. Sentralisering van mag is die kern van die probleem. Maar solank sentralisering die realiteit is, moet ons dit baie krities dophou. Iemand het ‘n anargis ‘n keer gedefinieer as “someone who distrusts governmant”. Volgens daardie definisie is ek ‘n anargis!

 13. Liewe Gerrit, die probleem tussen ons twee anargiste is net dat dit deksels moeilik word om die samelewing tussen ons twee te organiseer as elkeen van ons twee verkies om uitsluitlik sy eie paadjie te loop! Dit werk net uit as daar ‘n ma is wat die kos sonder mor en kla (as “anti-anargis”) gereeld aan die kook hou terwyl ons twee, lekker versadig en gesond doen wat ons wil wanneer ons wil. Die 1968- geledere laat groet! – En, sie daar – hier het ons die sleutel: Ma, wat nie net die huis beheer nie, maar ook so af en toe vir Pa kan sê wat gedoen moet word. En hy gaan werklik die gras sny… Dra hierdie houding oor aan regeringsstelsels!

 14. Jy is reg (oor die rookskerm en die manier hoe die mammon-besete media ons aandag aftrek van brandende kwessies – veral onderwys) Maar
  Zuma se seksuele gedrag IS belangrik in die sin van “Charity begins at home”. Deur soveel kinders te maak stuur hy die chauvinistiese boodskap uit dat dit modieus en oulik is vir jong mans om uit te gaan en 20 kinders te verwek sonder veel agting vir die vroue met wie hulle dit doen. Behalwe dat sulke gedrag ‘n swak voorbeeld stel in ‘n land waar vroue juis so onderdruk word en ‘n land waar allerlei gevaarlike mediese kondisies agv sulke gedrag kan ontstaan…hoe gaan skole en ander strukture die alreeds erge druk hanteer as elke jong Zuma aanhanger iets soos 20 vrouens enkel moeders gaan maak?

 15. Jy maak ‘n geldige punt (Hallo, Rene!). Dit het seker wyer sosiale gevolge as ‘n leier so optree. Maar my punt is eintlik dat daar te veel klem daarop, eerder as op die veel ingrypender kwessies, val, en dat die moreel verontwaardigde reaksie daarop verkeerdelik veel skerper as op daardie ander, belangriker kwessies is.

 16. Anargisme beteken nie om te wil maak soos jy wil, sonder inagneming van ander se belange, of sonder enige vorme van samewerking, nie. Dit is die ontkenning dat die oorhandiging van mag aan ‘n almagtige regering die beste manier is om samelewings te organiseer. Daar is baie vorme van anargisme; die soort waarmee ek gemaklik voel is die een waarna ek verwys het: “An anarchist is someone who distrusts government.” Let wel, nie hierdie of daardie regering nie, maar regering as sodanig, enige regering.

 17. Terloops, die definisie is van Noam Chomsky.

 18. In Switserland was daar 1900 baie families met 8 en meer kinders. En baie van die kinders het van hongerte in Switserland gesterf, en dit is geen storie nie. Na die Eerste Wêreldoorlog het Switserland begin “modern” raak (= industriële ontwikkeling het die onderste, die werkersgroepe bereik) en die getal kinders per gesin het to 3 gedaal. Na die 2de Wêreldoorlog het die kinders per familie tot 1,3 gedaal. En Switserland het al hoe ryker geword…

 19. Wat was dan eerste, die hoender (ekonomiese groei) of die eier (minder kinders)?

 20. Die ekonomiese groei was eerste, beslis, en het die mense geleer dat kinder “geld kos”, baie geld kos. In Switserland word bereken dat ‘n kind sy familie (Pa, Ma, beide of dan per slot van sake die gemeenskap, dus, die belastingbetaler) per jaar sonder meer 5’000 Franke kos, en dit word al meer soos die kind deur die skole na universiteit toe styg. Skoolgeld vir ‘n “normale” hoërskoolkind hier in Switserland word op 20’000 Frank per jaar per kind bereken…

Laat 'n Antwoord

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Vereiste velde word aangedui as *.